bt_l
 bg_r
 

Oslava na konci roku  - 22.6.2014

Ve 4. oddělení ŠD se děti rozloučily se školním rokem 2014/2015.

Zhodnotila se aktivita a chování dětí ve školní družině v letošním roce.

Poděkování patří především dívkám, které se s výtvarným zpracováním pohádky Princezna ze mlejna umístily ve své kategorii 7-10 let na 1. místě výtvarné soutěže  MÚ Praha 14 "Já a můj obvod". K reprezentaci školy přispěli i chlapci svojí účastí na fotbalových turnajích - v lednu na Dětském fotbalovém poháru v hale Motorlet Praha a  v dubnu na okresním kole turnaje Mc Donald´s Cup na hřišti ZŠ Chodovická. Děkuji za činnost všem dětem a přeji krásné prázdniny.

DĚKUJI RODIČŮM ZA SKVĚLÉ DOBROTY PRO NAŠI OSLAVU. Děkuji za spolupráci a těším se po prázdninách na vaše třeťáky.

Romana Bursová

oslava na konci roku oslava na konci roku oslava na konci roku oslava na konci roku oslava na konci roku oslava na konci roku oslava na konci roku oslava na konci roku