bt_l
 bg_r
 

Žáci přijatí do nultého ročníku pro školní rok 2018/2019:


18/025
18/038
18/040
18/046
18/052
18/057
18/059
18/063
18/070
18/073
18/076
18/079
18/086

 

Rozhodnutí o odložení začátku školní docházky dostanou zákonní zástupci žáků 0. ročníku na přípravné schůzce 18. června 2018.  Pokud rozhodnutí o odkladu potřebují dříve, mohou si ho po telefonické domluvě vyzvednout na ředitelství školy.

Zák. zástupci dětí, které zůstávají v mateřské škole si mohou vyzvednout Rozhodnutí o odložení začátku školní docházky na ředitelství školy.

Podmínky přijetí do přípravné třídy:

Do přípravného ročníku mohou být zařazeny pouze šestileté děti, které mají odklad školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, případně odstraní jazykovou bariéru. Zařazení pětiletých dětí není možné. Ve školním roce 2018/19 otevřeme jednu přípravnou třídu s kapacitou 15 dětí. V případě většího počtu zájemců proběhne veřejné losování.

 Co je přípravná třída

* nepovinná součást základního školství
* cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy

* malý kolektiv dětí
* individuální přístup k dítěti zaručí zkušený speciální pedagog přípravné třídy
* zohlednění věkových, fyzických i psychických potřeb dítěte

* základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti
* nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují
* na konci přípravného ročníku děti získávají „Pochvalný list“ nebo jiné osvědčení o návštěvě této třídy
* děti v přípravném ročníku pracují podle školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu " Venclíkův tvořivý rok“
* pro práci ve třídě jsou rozhodující individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků
* odpoledne děti mohou navštěvovat školní družinu
 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

 Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva:

* vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
* rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast
matematických představ a oblast rozvoje poznání)
* hudební výchova
* výtvarná výchova
* pracovní výchova
* tělesná výchova.
 

Přehled témat vzdělávacího plánu přípravné třídy

Období - Venclíkovy podzimní hry a činnosti  - Venclíkův podzim
Témata:  Vítejte; S kamarády;  Dobré ráno, dobrý den; Moje škola, můj dům, moje rodina; Barvy podzimu; Podzim v lese a na zahradě; Barevné malování; Drakiáda; Moje tělo; Listopadání; Pomoc, stůňu; Venclíkovy strasti

Období - Venclíkovy zimní hry a činnosti – Venclíkova zima
Témata: Mikuláš ztratil plášť; Vánoce jsou tu; Půjčíš mi...? Půjčím ti...;
Koleda pro Venclíka a jeho zvířecí kamarády; Neuklouznu na ledu
Šikulové u zápisu; Zvířátka v zimě; Venclíkovy  pohádky; Muzicírování; Masopustní veselí; Stůj! Pozor! Jdi!

Období  - Venclíkovy jarní hry a činnosti – Venclíkovo jaro
Témata: Sluníčko vstávej, holala; Ráno, raníčko; Venclíkovy vystřihovánky; Zajíček březňaček; Na dvoře, kuře krákoře; Hody, hody doprovody; Vynášení zimy – pálení čarodějnic; Cvičíme s Venclíkem; Rostu jako z vody; Dárek pro maminku; Venclíkova abeceda; Rozkvetlá příroda

Období - Venclíkovy letní hry a činnosti – Venclíkovo léto
Témata: Co už umím a dovedu; Zpíváme a tančíme s Venclíkem; Život u rybníka; Lesní studánka

 

Pomůcky  2017/18

Do třídního fondu vybíráme 800,-Kč.

Děti přinesou do školy papírové kapesníky (v krabičce) a papírové utěrky. Na vyučování budou nosit batůžek, žákovskou knížku, úkolníček, penál s pastelkami (doporučuji Maped Color´Peps, alespoň 12 barev), tužkami, gumou a ořezávátkem + šroubovací lepidlo, svačinu + pití. Bačkory na přezutí (ne pantofle ani kroksy!!!) si budou nechávat ve skříňce v šatně. Cvičební úbor (sportovní obuv, triko, kraťasy, tepláky – vše podepsané v pytli) si nechají ve třídě. Dopolední výuka končí v 11:40h a následuje družina.

Sledujte prosím pravidelně žákovskou knížku a úkolníček – pravidelně podepisujte.