bt_l
 bg_r
 

Kritéria  přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020:

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí do přípravné třídy (zápis  do prvního ročníku 2019/20):

1. Dítě, kterému byl doporučen odklad školní docházky a zařazení do přípravné třídy (tj. děti šestileté a starší).

2. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterému bylo doporučeno zařazení do přípravné třídy (tj. děti pětileté)

Ve školním roce 2019/20 otevřeme jednu přípravnou třídu s kapacitou 15 dětí.

Povinné dokumenty k zápisu do přípravné třídy:

  • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) - zajistit před zápisem
  • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa - zajistit před zápisem
  • Žádost o odklad školní docházky - vyplní zák. zástupce ve škole během zápisu
  • Žádost o přijetí do 0. ročníku - vyplní zák. zástupce ve škole během zápisu

 Co je přípravná třída

* nepovinná součást základního školství
* cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy

* malý kolektiv dětí
* individuální přístup k dítěti zaručí zkušený speciální pedagog přípravné třídy
* zohlednění věkových, fyzických i psychických potřeb dítěte

* základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti
* nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují
* na konci přípravného ročníku děti získávají „Pochvalný list“ nebo jiné osvědčení o návštěvě této třídy
* děti v přípravném ročníku pracují podle školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu " Venclíkův tvořivý rok“
* pro práci ve třídě jsou rozhodující individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků
* odpoledne děti mohou navštěvovat školní družinu
 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

 Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva:

* vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
* rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast
matematických představ a oblast rozvoje poznání)
* hudební výchova
* výtvarná výchova
* pracovní výchova
* tělesná výchova.

Dopolední výuka končí v 11:40h a v případě zájmu rodičů následuje družina.
 

Přehled témat vzdělávacího plánu přípravné třídy

Období - Venclíkovy podzimní hry a činnosti  - Venclíkův podzim
Témata:  Vítejte; S kamarády;  Dobré ráno, dobrý den; Moje škola, můj dům, moje rodina; Barvy podzimu; Podzim v lese a na zahradě; Barevné malování; Drakiáda; Moje tělo; Listopadání; Pomoc, stůňu; Venclíkovy strasti

Období - Venclíkovy zimní hry a činnosti – Venclíkova zima
Témata: Mikuláš ztratil plášť; Vánoce jsou tu; Půjčíš mi...? Půjčím ti...;
Koleda pro Venclíka a jeho zvířecí kamarády; Neuklouznu na ledu
Šikulové u zápisu; Zvířátka v zimě; Venclíkovy  pohádky; Muzicírování; Masopustní veselí; Stůj! Pozor! Jdi!

Období  - Venclíkovy jarní hry a činnosti – Venclíkovo jaro
Témata: Sluníčko vstávej, holala; Ráno, raníčko; Venclíkovy vystřihovánky; Zajíček březňaček; Na dvoře, kuře krákoře; Hody, hody doprovody; Vynášení zimy – pálení čarodějnic; Cvičíme s Venclíkem; Rostu jako z vody; Dárek pro maminku; Venclíkova abeceda; Rozkvetlá příroda

Období - Venclíkovy letní hry a činnosti – Venclíkovo léto
Témata: Co už umím a dovedu; Zpíváme a tančíme s Venclíkem; Život u rybníka; Lesní studánka

Pomůcky

Na vyučování budou děti nosit batůžek, žákovskou knížku, úkolníček, penál s pastelkami (sada alespoň 12 barev - doporučené Maped Color´Peps), tužkami, gumou a ořezávátkem + šroubovací lepidlo, svačinu + pití. Bačkory na přezutí (ne pantofle ani kroksy!!!) si budou nechávat ve skříňce v šatně. Cvičební úbor - sportovní obuv, triko, kraťasy, tepláky – vše podepsané v látkovém pytli.

Sledujte prosím pravidelně žákovskou knížku a úkolníček – pravidelně podepisujte.