bt_l
 bg_r
 

Propad zahrady - informace pro rodiče

03. 04. 2018

Informace o propadu zahrady na pozemku školy  

 

                                                                                                           

Vážení rodiče,

v pondělí 2. 4. 2018 došlo k závažnému propadu půdy na zahradě ZŠ Bratří Venclíků. Událost se naštěstí stala v době, kdy zahrada nebyla využívaná.

V propadu jsou patrné zbytky podzemní technické stavby – a to přesto,že nejen v tomto místě, ale ani v blízkém okolí, nejsou vedeny žádné inženýrské sítě a ani zde není v dokumentaci zanesena žádná podzemní stavba.

Ihned po zjištění propadu bylo místo zabezpečeno a odborně posouzeno. Přestože budova školy není ohrožena a stejně tak není ohrožen ani její provoz, je do určení důvodu propadu a odstranění všech rizik zakázán vstup na školní zahradu. V současné době probíhá průzkum propadu, na jehož základě vznikne návrh řešení situace. Zároveň proběhne průzkum celého pozemku školy, aby bylo vyloučeno jakékoliv riziko propadu na jiném místě.

Vzniklá situace nás velmi mrzí, nebylo jí však bohužel možné předejít. Děkujeme za Vaši trpělivost při nezbytných omezeních a ujišťujeme Vás, že podnikáme všechny kroky k zajištění bezpečnosti.

V případě jakýchkoli v dotazů je Vám k dispozici ředitelka školy (tel: 281 000 033) nebo zástupce Odboru investic UMČ Praha 14 Petr Brych (tel.: 225 295 261).

 

 

   Mgr. Klára Machová                                         Mgr. Radek Vondra

Ředitelka školy                               Starosta MČ Praha 14 – zřizovatel školy