bt_l
 bg_r
 

Výsledky zápisu na školní rok 2018/2019

17. 04. 2018

Do prvního ročníku byli přijati všichni spádoví žáci, kapacita prvního ročníku je zcela naplněna. Seznam žáků přijatých do prvního ročníku najdete v sekci Pro budoucí žáky - Zápis do prvních ročníků.

Zájem o nultý ročník převyšuje jeho kapacitu. Další postup zveřejníme po uplynutí zákonné lhůty pro doplnění náležitostí správního řízení, tj. nejpozději 16. 5. 2018.

Zák. zástupci dětí, kteří odevzdali kompletní dokumentaci k odkladu, si mohou vyzvednout Rozhodnutí o odložení začátku školní docházky na ředitelství školy.