bt_l
 bg_r
 

 

Angličtina s JŠ Lingua Nova ve  školním roce 2018/19

 

Informace k letošním kurzům pro žáky prvních tříd.  

  Angličtina žáků 1. tříd s pejskem Tricksem  zde  v ZŠ. info zde

  Angličtina žáků 2. tříd s pejskem Tricksem  zde  v ZŠ  info zde

  Celoroční kurz Cambridge English pro žáky 6.-7. ročníků info zde

 

Zápis na školní rok 2018-19

 

Na další školní rok mají rodiče  budoucích prvňáčků a druháčků možnost přihlásit děti :

 

A) osobním zápisem, který se koná ve středu 20. června od 15,00 do 16,30 ve vestibulu školy.

V případě osobního zápisu 20.6. je sleva školného na 1. pololetí 200 Kč.

 

B) elektronicky

Na stránkách www.linguanova se v modré liště v sekci Přihlášení  rozbalí přihláška pro ZŠ. Tu je nutno po vyplnění zaslat do jazykové školy.potvrzením tlačítka odeslat.

 

C) zasláním papírové přihlášky, kterou jste dostali. Odeslat je možno buď scan ve formátu PDF na e-mail info@linguanova.cz , nebo přihlášku poštou na adresu uvedenou na přihlášce.

 

Zápisy starších dětí do kurzů Cambridge English se budou konat v září.

 

Angličtina s JŠ Lingua Nova ve  školním roce 2017/18

Kvalitní kurzy kurzy angličtiny pro děti s možností složit mezinárodní zkoušky / není podmínkou /.

Také v tomto roce mají možnost děti  navštěvovat přímo v budově  ZŠ kurzy angličtiny

Cambridge English. Vyučuje paní zástupkyně Dufková, pod jejímž vedením již získala toto prestižní

ocenění první skupina dětí ZŠ.

 

Výuka probíhá dle učebních materiálů, vytvořených  specielně pro děti špičkovými  britskými metodiky.

Vyučujeme zábavnou a  pro děti motivující angličtinu, při níž se používá opravdu současný jazyk. Dětem nabízíme možnost po absolvování kurzu složit mezinárodní zkoušky /není povinné/,uznávané na celém světě. To jim poskytuje výhodu oproti jiným žákům, protože mnoho středních škol přiznává dětem za  tyto zkoušky bodovou bonfikaci při přijetí.

V tomto školním roce nabizíme :

Úroveň Starters - pro děti ze 4. a 5. tříd. Kurz bude probíhat ve čtvrtek 13,15 od 14,15. Budou-li v kurzu družinové děti, může být začátek posunut  na 13,30, aby se žáci stačili naobědvat.

Úrověň Flyers  - pro děti z 8. a 9. tříd. Kurz bude probíhat ve středu od 14,45 do 15,45.

 

Cena za pololetí je 2190 Kč, v kurzu je minimálně 8, maximálně 10 dětí.

K datu 2. října jsou v kurzu ještě volná místa.

Máte,li zájem děti přihlásit, vyplňte e- přihlášku na www.linguanova.cz. V sekci Přihlášení v modré horní liště vyplňte přihlášku Cambridge kurzy a odklepnutím zašlete k nám.

Začínáme v polovině října.

 

 

Angličtina  pro děti 1. a 2. tříd

 

Od září otevírá JŠ Lingua Nova v budově ZŠ další ročník angličtiny pro děti

1. a 2. tříd. Tato výuka bude probíhat ve čtvrtek brzy odpoledne.

 

Výuka probíhá dle našich učebnic, které jsou „ušité přímo na míru ZŠ Bří Venclíků “.

ZŠ poskytuje dětem nadstandardně 1 hodinu angličtiny v rámci povinné výuky. I přes maximální využití této hodiny je výuka 1x týdně vždy základní seznámení s jazykem. Pro zájemce, kteří chtějí angličtinu rozšiřovat, nabízí jazyková škola Lingua Nova ve spolupráci se ZŠ další hodinu, která bude  hravým způsobem navazovat na školní výuku, rozšiřovat a prohlubovat látku probíranou v ZŠ.

Plán výuky:

1.třída - mluvený jazyk: stejně jako se děti dosud naučily bez znalosti psaní česky, učí se i angličtinu.Hodiny jsou plné her, soutěží, básniček i písniček. Aby byla výuka pro děti atraktivní, hrajeme s nimi celoroční anglickou soutěž Cesta pohádkovým lesem.

2.třída  - k mluvenému  jazyku, na který je i nadále kladen hlavní důraz, přibíráme také základy psaní a gramatiky a hrajeme hru Honba za zlodějem.

Protože navazujeme na školní rozvrh, přesné  časy budou určeny po zveřejnění školního rozvrhu a na základě počtu přihlášených žáků v září.

Pololetní školné žáků 1. tříd činí 1590 Kč, včetně 1 učebnice.

Pololetní školné žáků 2. tříd činí 1690 Kč a zahrnuje soubor dvou učebnic

Výuka starších dětí

Dny a čas výuky starších dětí budou stanoveny až na základě rozvrhu dětí.

Od 3 třídy mají děti v rámci povinné výuky angličtinu 3 hodiny týdně, my nabízíme rozšiřující výuku, přípravný kurz k mezinárodně  platným Cambridgeským zkouškám.

Proč Cambridgeské zkoušky již pro děti 1. stupně? Jazykové zkoušky Cambridge English Language  jsou celosvětově  nejprestižnější jazykovou kvalifikací a jsou mezinárodně platné. Jsou velmi motivační. Hlavním účelem získání  certifikátu je snaha budovat zájem o studium angličtiny již v útlém věku, kdy si děti profilují své zájmy.

Přihlašovat se budou děti v září, jakmile bude na základě rozvrhu dětí stanoven den a čas výuky.

Možnosti přihlášení 

 

a)nejlépe elektronickou přihláškou na www.linguanova.cz. Na těchto stránkách prosíme vyplňte  v sekci kurzy → přihlášky ZŠ  naši přihlášku. Její příjem Vám  obratem potvrdíme a zašleme  Vám veškeré platební údaje.

b) nemáte- li přístup na internet, můžete dítě přihlásit na

tel. 608 903 009.                                 

 

Seznamy dětí, jejich rozřazení do kurzů, přesné časy výuky a datum jejího zahájení  (mezi 20. a 30. zářím) budou vyvěšeny do 18. září na škole.

 

 

Výuka ve školním roce 2016/2017

 

Rozvrh kurzů:

PO   13:30 - 14:30  3., 4.,5., ročníky kurz  Cambridge English Starters   POZOR!!! od 31.10. posouváme kurz na 13:00-14:00 

                                      pí Dufková

ČT    15:00-16:00   8.-9. ročníky   (přípravný kurz KET ke zkouškám Cambridge English)  - jazyková učebna    pí Dufková

ČT   13:00 - 13:45 1. tř.

        13:55 - 14:40  2. tř.

 

 

Naši první úspěšní absolventi mezinárodní zkoušky Cambridge English mezinárodní zkoušky.

V říjnu otvíráme nový kurz, vhodný jak pro nové zájemce, tak i pro pokračující.

Angličtina 1. a 2. tříd ve  školním roce 2016/17

 

Také v následujícím školním roce otevíráme  pro děti přímo v budově ZŠ Bratří Venclíků kvalitní kurzy angličtiny, vedené kvalifikovanými a zkušenými učiteli.

 

  • výuka je sladěná s výukou, kterou děti absolvují v ZŠ
  • je vedená kvalifikovanými učiteli
  • probíhá přímo v budově ZŠ Bratří Venclíků
  • má přesnou náplň, ale probíhá hravou formou
  • děti hrají celoroční anglickou hru, kde pomocí nabytých vědomostí získávají body v “ cestě za pokladem“- tato hra děti velmi baví a motivuje je k dobré práci
  • výuka v jednotlivých ročnících na sebe navazuje
  • talentované děti mají možnost v dalších letech v našich kurzech  přímo v této ZŠ získat mezinárodně platný certifikát z Cambridge University, prokazující jejich znalosti angličtiny. Tento certifikát pomáhá dětem na mnoha středních školách při přijímacím řízení.

 

Podrobné informace Vám podá ředitelka jazykové školy přímo na schůzce rodičů 1. tříd 13. června v ZŠ.Budete mít možnost seznámit se s náplní kurzů, učebnicemi i používanými pomůckami i možností zápisu.

Jakékoli informace vám podá ředitelka JŠ také na telefonu  608 90 30 09.

     Těšíme se na  vaše děti                   

 

     Celý kolektiv JŠ Lingua Nova

 

Přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám

 září 2016 budeme otevírat pro děti v ZŠ Bří. Venclíků další přípravné kurzy Cambridge English.Těšíme se i na nové děti a doufáme, že v příštím roce přibudou další úspěšní držitelé tohoto prestižního mezinárodně ceněného osvědčení. 

 

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel. č. 608 90 30 09.

Výuka ve školním roce 2015/2016

 

Cambridge English Language Assessment

 Cambridgeské zkoušky pro děti z naší ZŠ

 

1. června skládaly děti ze ZŠ Bratří Venclíků, které chodily v tomto školním roce do našeho přípravného kurzu, Cambgridgeské zkoušky. Výsledky testů, které se skládaly z mluveného projevu, poslechu i psaní, se posílají na vyhodnocení přímo do Cambridge University. Vyhodnocené výsledky budou v průběhu jednoho měsíce a děti, které zkoušky úspěšně složily, obdrží z Cambridge Univerzity mezinárodně platný certifikát, srovnávající dle mezinárodních standardů znalosti našich dětí se znalostmi dětí na celém světě.Tyto certifkáty pomáhají dětem při přijímacím řízení na mnoha středních školách, protože mnoho škol přiznává bodovou bonifikaci držitelům těchto certifikátů.

Zkoušky proběhly v platinovém zkušebním centru Akcent v Bítovské ulici. Protože děti byly dobře připraveny, zdál se jim obsah zkoušky poměrně snadný. Proto věříme, že všechny děti všechny části úspěšně zvládly.

V září 2016 budeme otevírat pro děti v ZŠ Bří. Venclíků další přípravné kurzy Cambridge English.Těšíme se i na nové děti a doufáme, že v příštím roce přibudou další úspěšní držitelé tohoto prestižního mezinárodně ceněného osvědčení.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel. č. 608 90 30 09.

 

                                                

 

První  pololetí výuky 1. a 2. tříd končí 21.ledna.

Druhé pololetí začíná  hned 1. týden v únoru, tedy 4. února.

Protože výuka kurzů Cambridge  začala později, probíhá  tento kurz i ve čtvrtek 28.ledna.

 

Koncepce výuky angličtiny pro školní rok 2015/2016

Také ve školním  roce 2015/2016 bude probíhat výuka angličtiny v naši ZŠ již  od první třídy. Již dvacet let s polupracujeme s jazykovou školou Lingua Nova, která bude opět od září doplňovat a rozšiřovat naši výuku na 1. stupni. V tomto roce chystáme také novinku v podobě možnosti složení mezinárodních Cambridgeských zkoušek přímo v budově naší školy.Výuku s rodilým mluvčím  pro děti prvního stupně nepřipravujeme.

1. a 2. třída
Naše ZŠ poskytuje dětem nadstandardně 1 hodinu angličtiny v 1. a 2. třídě v rámci povinné výuky.
I když se snažíme o maximální využití této hodiny, je výuka 1x týdně vždy základní seznámení s jazykem. Pro zájemce, kteří chtějí angličtinu rozšiřovat, nabízí jazyková škola Lingua Nova ve spolupráci s námi další hodinu. Ta bude probíhat ve čtvrtek brzy odpoledne. Náplň tohoto odpoledního vyučování bude hravým způsobem navazovat na školní výuku, rozšiřovat a prohlubovat látku probíranou v ZŠ.
Vyučují vždy kvalifikovaní učitelé. Tento kurz bude vyučovat mladá, kvalifikovaná paní učitelka se specializací na výuku dětí 1. stupně. Do tohoto kurzu můžete děti přihlásit prostřednictvím  elektronické přihlášky na www.linguanova.cz. Podrobné informace získáte na tel 608 903 009.

Od 3. třídy
Od třetí  až do deváté třídy vyučujeme 3 hodiny angličtiny týdně.

Novinka
Jako novinku  bude  JŠ Lingua Nova nabízet přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám přímo v naší škole.Kurzy  a zkoušky mají několik úrovní, dle znalosti dětí
  Tyto jazykové zkoušky jsou velmi motivační, mezinárodně nejprestižnější jazykovou     
   kvalifikací - jsou mezinárodně platné. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se
   stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English. Certifikát vystavují
   ve Velké Británii a často bývá dětem slavnostně předáván na půdě školy
   nebo magistrátu Prahy.Přihlašovat se budou děti prostřednictvím ZŠ v září.
 
  Proč Cambridgeské zkoušky již pro děti 1. stupně ?
Hlavním účelem získání  certifikátu pro děti 1. stupně je snaha budovat zájem o studium angličtiny již v útlém věku, kdy si děti profilují své zájmy.Kurz je hravý, zajímavý  a pracuje se současným jazykem.

  Proč  další Cambridgeské zkoušky  pro děti 2. stupně ?
Zkoušky Cambridge English pro starší děti mohou otevřít dveře vyššímu vzdělání, zlepšit pracovní příležitosti, a jelikož jsou mezinárodně uznávané, rozšíří studentům možnost volby studia či zaměstnání. Mnoho škol přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a mnoho jich  přiznává studentům s certifikátem bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.