bt_l
 bg_r
 

Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy a evaluace

 • Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací stáhnout

Vzdělávací dokumenty

 • Školní vzdělávací program - Tvořivá škola stáhnout

 • Školní vzdělávací program - Tvořivá škola - dodatky stáhnout

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU stáhnout

 • Školní vzdělávací program - Družina stáhnout

 • ŠVP – Družina – Dodatky šk. rok 2015/2016 stáhnout

 • ŠVP – Družina – Dodatky šk. rok 2012/2013 stáhnout

Žádosti a přihlášky

 • Žádost o prodloužení povinné školní docházky stáhnout
 • Žádost o povolení individuálního vzdělávání stáhnout

 • Žádost o přijetí žáka do ZŠ stáhnout

 • Žádost o odklad povinné školní docházky stáhnout

 • Odhlášení žáka ze ZŠ stáhnout

 • Žádost o uvolnění z výuky stáhnout

 • Žádost o uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy stáhnout

 • Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraniční škole stáhnout

Řády

 • Školní řád stáhnout

 • Návštěvní řád veřejného dětského hřiště stáhnout

 • Provozní řád veřejného dětského hřiště stáhnout