bt_l
 bg_r
 

 

 

Jméno

pozice

telefon

mail

management

 školy

   

Mgr. Klára Machová

 ředitelka

281000033

reditelna@zsvencliku.cz

Mgr. Zuzana Kafková zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň  281000034 zastupkyne-1.stupen@zsvencliku.cz

Mgr. Kateřina Dufková

 zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň

281000028

zastupkyne-2.stupen@zsvencliku.cz

Marie Maxová vedoucí školní družiny 739482850 marie.maxova@zsvencliku.cz
Ing. Pavla Boturová ekonomka školy 281000037 pavla.boturova@zsvencliku.cz
pí Irena Stiborová sekretariát 281000031 irena.stiborova@zsvencliku.cz
pí Eva Zelenková vedoucí školní jídelny 281864244 jidelna@zsvencliku.cz
  kontakt pro úřední styk   info@zsvencliku.cz
  datová schránka pve2y4n  

 vyučující

 1. stupně

   

Mgr. Simona Nováková

třídní učitelka 0.A

281000066

simona.novakova@zsvencliku.cz

Mgr. Irena Bátrlová třídní učitelka 1.A 281000035 irena.batrlova@zsvencliku.cz
     Jana Dvořáková třídní učitelka 1.B 281000038  

Mgr. Miroslava Svobodová

třídní učitelka 2.A

281000038

miroslava.svobodova@zsvencliku.cz

Michaela Šimková

třídní učitelka 2.B

281000027

 

Pavla Marie Růžková

 třídní učitelka 2.C

281000027

pavla.ruzkova@zsvencliku.cz

Mgr. Marcela Schafferová

třídní učitelka 3.A

281000036

marcela.schafferova@zsvencliku.cz

Ing. Iveta Vávrová

 třídní učitelka 3.B

281000035

iveta.vavrova@zsvencliku.cz

Ing. Jarmila Šťastná

 třídní učitelka 3.C

281000036

jarmila.stastna@zsvencliku.cz

Ing. Zita Vodičková

 třídní učitelka 4.A

281000029

zita.vodickova@zsvencliku.cz

Mgr. Zita Kadlecová

třídní učitelka 4.B

281000029

zita.kadlecova@zsvencliku.cz

Mgr. Iva Pusztaiová

 třídní učitelka 5.A

281000066

iva.pusztaiova@zsvencliku.cz

Mgr. Jitka Zukalová

 třídní učitelka 5.B

281000020

jitka.zukalova@zsvencliku.cz

Václav Matys třídní učitel 5.D 281000020 vaclav.matys@zsvencliku.cz

 vyučující

 2. stupně

 

 

Mgr. Radka Bobysudová třídní učitelka 6.A 281000026 radka.bobysudova@zsvencliku.cz

Mgr. Marcela Kosteasová

třídní učitelka 6.B

281000023 marcela.kosteasova@zsvencliku.cz
Bc. Martin Kratochvíl třídní učitel 6.C 281000024 martin.kratochvil@zsvencliku.cz

Mgr. Jitka Carevová

 třídní učitelka 7.A

281000030

jitka.carevova@zsvencliku.cz

Mgr. Ivana Klíčová

 třídní učitelka 7.B

281000023

ivana.klicova@zsvencliku.cz

Mgr. Blanka Pokorná

 třídní učitelka 8.A

281000022

blanka.pokorna@zsvencliku.cz

Mgr. Marcela Vydrová

 třídní učitelka 8.B

281000023

marcela.vydrova@zsvencliku.cz

RNDr. Jaroslava Lavičková

 třídní učitelka 9.A

281000022

jaroslava.lavickova@zsvencliku.cz

Mgr. Zuzana Kafková

 třídní učitelka 9.B

281000034

zastupkyne-1.stupen@zsvencliku.cz

 vyučující

 bez třídnictví

   

Mgr. Martin Weiser

 

281000070

martin.weiser@zsvencliku.cz

Mgr. Martina Kadlčák    281000070

martina.kadlcak@zsvencliku.cz

Ing.Tomáš Olša

 

281000069

tomas.olsa@zsvencliku.cz

p. Zdeněk Stibor

 

281000069

zdenek.stibor@zsvencliku.cz

Mgr. Radka Krejzová

 

281000023

radka.krejzova@zsvencliku.cz

PhDr. Oldřich Chládek

 

281000026

oldrich.chladek@zsvencliku.cz

  Mgr. Elena Pashkovskaya

  281000030

elena.pashkovskaya@zsvencliku.cz

 školní

 poradenské

 pracoviště

 

Mgr. Klára Machová

výchovná        poradkyně

 281000033

klara.machova@zsvencliku.cz

Mgr. Radka Černá

psycholožka

281000032

radka.cerna@zsvencliku.cz

Mgr. Jitka Carevová

metodička prevence

281000030

jitka.carevova@zsvencliku.cz

Mgr. Lucie Pekárková speciální pedagožka 281000024 lucie.pekarkova@zsvencliku.cz
  kabinet  asistentů 281000061  

 školní

 družina

 

druzina@zsvencliku.cz

pí Marie Maxová vychovatelka, 6.odd   marie.maxova@zsvencliku.cz

pí Martina Němcová

vychovatelka, 7.odd.

 

martina.nemcova@zsvencliku.cz

pí Renata Mrvová

vychovatelka, 8.odd.

 

renata.mrvova@zsvencliku.cz

pí Alena Antošová

vychovatelka, 4.odd.

 

alena.antosova@zsvencliku.cz

pí Zlatuše Meyerová

vychovatelka, 3.odd.

 

zlatuse.meyerova@zsvencliku.cz

Mgr. Jolana Havelková

vychovatelka, 3.odd.

 

jolana.havelkova@zsvencliku.cz

pí Marie Šnaibergová  vychovatelka, 2.odd.   marie.snaibergova@zsvencliku.cz
pí Pavla Růžková vychovatelka, 5.odd.   pavla.ruzkova@zsvencliku.cz
pí Marie Slavatová vychovatelka, 1.odd.   marie.slavatova@zsvencliku.cz

 správní

   

Ing. Pavla Boturová

ekonomka

281000037  

p. Josef Horáček

školník

281000039

josef.horacek@zsvencliku.cz

Ing. Solár

vrátnice

281000025

 
  kustod 281000071