bt_l
 bg_r
 

Dne 14.11.2018 od 13,00 do 15,00 hodin

proběhne v ŠD výukový program Zdravá 5 pro 1. oddělení p. Slavatové.

 

 

Vážení rodiče,

dne 2.11.2018 odpadá kroužek atletiky.

Děkujeme

 

Vážení rodiče,

kroužek atletiky je již naplněn.

Děkujeme

 

Dne 3.9.2018 nebude zajištěn provoz ranní školní družiny. Škola se otevírá v 7.40 hodin! Vyučování končí v 8:45,   provoz školní družiny bude ukončen v 15,00hodin!

 

 

Telefonní čísla do ŠD:

pro všechna oddělení - vedoucí vychovatelka M.Maxová 739 482 850

pro  druhé třídy - vychovatelka R. Mrvová 739 482 843

pro třetí třídy - vychovatelka Z. Meyerová 732 581 240

 

Volejte jen v mimořádných případech! Změny odchodu dítěte zapisujte do notýsku ŠD, který dítě předkládá denně paní vychovatelce. Děkujeme.

 

 

Přihlašování dětí na kroužky školní družiny proběhne elektronicky na adrese druzina@zsvencliku.cz, od 20.9.2018 ( počet míst je omezen). Nabídka kroužků je pod kolonkou ŠD -  ZÁJMOVÉ KROUŽKY.

 

 

Poplatek

Poplatek za ŠD činí 200,- Kč měsíčně. Platí se za období ZÁŘÍ - PROSINEC 800Kč konce září  a období LEDEN - ČERVEN 1.200Kč do 15. ledna. Je možné i zaplatit celou částku 2000,- KČ. Nezapomeňte prosím na var. symbol, který máte přidělený! Prosíme vždy předložit ke kontrole doklad o zaplacení paní vychovatelce ŠD.

Provoz ŠD

Provoz ŠD: ranní družina: 6:30 - 8:00 hod odpolední družina: 11:30 - 17:00 hod. Do ranní ŠD přichází žák do 7:20 hod, pak je škola uzavřena.

Odchody ze ŠD

Pro odchody žáků jsou stanoveny tyto časy: od 13:00 do 13:30 a od 15:00 do 17:00 hod. Od 13:30 do 15:00 není odchod žáků z důvodu organizované činnosti možný.

Při vyzvedávání žáka ze ŠD rodič nebo osoba uvedená v zápisovém lístku zazvoní na školní telefon a vyčká před školou na příchod žáka. V šatně na dítě dohlíží služba na vrátnici. V případě, že jsou žáci na školním hřišti, mohou si je rodiče vyzvednout přímo tam.

 

.