bt_l
 bg_r
 

Dne 29.6.2018 končí vyučování v 8:45,   provoz školní družiny bude ukončen ve 14:00.

 

Dne 3.9.2018 nebude zajištěn provoz ranní školní družiny. Škola se otevírá v 7.40 hodin! Vyučování končí v 8:45,   provoz školní družiny bude ukončen v 15:00.

 

 

 

 

Vážení rodiče, chcete-li se podívat na fotogalerii z akcí ŠD, zadejte :

sdvencliku.rajce.idnes.cz

 

 

Vážení rodiče,

některá oddělení ŠD se zapojují do akce Krabice od bot aneb Děti darují dětem. Informace k této akci naleznete v družinovém notýsku.

Děkujeme

Děti darují dětem

Děti z naší ŠD spolu se svými vychovatelkami a rodiči se zapojili do předvánoční akce s názvem Krabice od bot. Již pošesté probíhá tato charitativní akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v ČR, a tentokrát jsme u toho byli i my.

S chutí jsme naplnili krabice od bot různými hezkými hračkami, výtvarnými potřebami, knížkami, parádou i sportovními potřebami, které jsme přinesli z domova nebo nakoupili. Naučili jsme se svátečně balit, přiložili obrázek s vánočním vzkazem a navrch napsali, pro koho je krabice určena. Představovali jsme si, jakou budou mít děti radost, až naše balíčky rozbalí.

75 vánočních dárků paní vychovatelky odvezli na sběrné místo. Tam dobrovolníci a organizátoři dárky převzali a před Vánocemi zajistí převoz do předem vytipovaných míst. Dárečky se budou předávat při různých slavnostních setkáních dětem z chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových center a pod.

Záštitu projektu poskytují Diakonie ČCE (druhý největší nestátní poskytovatel sociálních služeb) A Českobratrská církev evangelická.

 

Fotogalerie :

 

 

 

Dne 6.12.2017 jedeme do svíčkárny Rodas v Šestajovicích

Vánoční akce - výroba dřevěného svícnu, zdobení svíčky a odlévání vánočních skořápek.

Odjezd ve 13,00 hod. - návrat ke škole cca 16,00 hodin. Cena za žáka je 95,-KČ.

Platba bude vybírána do 27.11.2017.

Dne 13.12.2017 jedeme na vánoční výlet na zámek Loučeň

Přihlášené děti z ŠD  - odjezd od školy v 13,30 hod. - návrat mezi 17,30 - 18,00 hodin.

 

Dne 1.12.2017 bude v ŠD divadlo

Pohádka se jmenuje Betlém , cena na žáka je 50,- KČ. Začátek je ve 13,00 hodin , předpokládaný konec v 15,00 hodin.

Platba bude vybírána do 20.11.2017.

 

 

 

Vážení rodiče,

z provozních důvodů nebude v pátek 20.10.2017 kroužek atletiky a taneční pořádaný školní družinou.

Děkuji Maxová

 

 

Vážení rodiče,

 

dne 26. - 27.10.2017 jsou podzimní prázdniny a nebude zajištěn provoz ŠD.

Děkuji

 

 

 

Vážení rodiče,

všechny  děti, které byly přihlášené na kroužky ŠD byly přijaté. Jen kroužek fotbalu pro malý zájem nebude asi otevřen ještě upřesníme.

Děkujeme za pochopení!

 

 

Dne 10.10.2017

Dřevíčková dílnička od 12,30 do 15,30 hodin - 3 skupiny, cena 100,-KČ na žáka!

 

 

Vážení rodiče dne 28.9.2017  - 29.9.2017 nebude zajištěn provoz školní družiny!

28.9. je státní svátek a 29.9. je ředitelské volno.

Děkujeme za pochopení!

 

 

 

 

Vážení rodiče,

na kroužky organizované školní družinou se hlaste až od 25/9/2017 na emailovou adresu druzina@zsvencliku.cz.

Na dřívější přihlašování nebude brán zřetel! Nabídka kroužků je pod kolonkou  - Zájmové kroužky.

Děkujeme

 

Telefonní čísla do ŠD:

pro všechna oddělení - vedoucí vychovatelka M.Maxová 739 482 850

pro  druhé třídy - vychovatelka R. Mrvová 739 482 843

pro třetí třídy - vychovatelka Z. Meyerová 732 581 240

 

Volejte jen v mimořádných případech! Změny odchodu dítěte zapisujte do notýsku ŠD, který dítě předkládá denně paní vychovatelce. Děkujeme.

 

 

 

 

 

Vážení rodiče dětí ze čtvrtých ročníků,

z provozních důvodů Vám bude oznámeno rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do školní družiny 8.9.2017 emailem.

Děkuji za pochopení Maxová

 

 

Pozor!!!!

Dne 4.9.2017 není zajištěn provoz ranní školní družiny!

Provoz ŠD začíná v 8,45 hodin.

 

 

Kritéria přijetí do ŠD pro žáky 4. tříd pro školní rok 2017/18 : zdravotní důvody, vzdálenost bydliště, pracovní vytížení rodičů, jazyková bariéra a doplňujícím kritériem pořadí doručení žádosti.

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni na začátku září.

 

 

Pozor!!!

Dne 30.6.2017 bude provoz školní družiny ukončen ve 14,00 hodin!!!

 

 

 

 

 Pozor v pátek 9. 6. 2017 je ředitelské volno!!!

 Provoz ŠD nebude zajištěn !!!

 

Dne 15.3.2017 nebude sportovní kroužek!!!

 

Karneval pro celou školní družinu se uskuteční dne 24.2.2017

od 13,30 hodin do 15,00 hodin v tělocvičně školy.

 

 

Vážení rodiče,

v době od 3.2.2017 - 10.2.2017 nebude zajištěn provoz ŠD.

3.2. - pololetní prázdniny

6.2. - 10.2. - jarní prázdniny

 

Vážení rodiče,

v době od 24.10. do 28.10.2016 nebude zajištěn provoz školní družiny!

24.10. až 25.10.  - ředitelské volno

26.10. až 27.10. - podzimní prázdniny

28.10.2016 - Státní svátek

 

Vážení rodiče,

přihlašování na kroužky pořádané ŠD je ukončeno!

Bude se otevírat kroužek sportovní, tanečky, atletika. Pro malý zájem se neotevře kroužek fotbalu, čtenářský a výtvarná výchova.

Kroužky začínají již v úterý 4.10.2016.

Všechny děti přihlášené na kroužky sportovní, taneční a atletika jsou přijaté.

Děkuji Maxová

 

Přihlašování dětí na kroužky školní družiny proběhne elektronicky na adrese druzina@zsvencliku.cz, od 20.9.2016 ( počet míst je omezen). Nabídka kroužků je pod kolonkou ŠD -  ZÁJMOVÉ KROUŽKY.

 

Informace pro školní rok 2016/2017

Kontakty

Telefonní čísla do ŠD:

pro všechny  třídy - vedoucí vychovatelka Marie Maxová - 739 482 850
0, 3,4. třídy - vychovat Kamil Kreisinger - 739 482 843
1,2. třídy - vychovatelka Zlatuše Meyerová - 732 581 240

VOLEJTE V DOBĚ 11:00 - 17:00 JEN V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH. Změny odchodu dítěte zapisujte do notýsku, který dítě předkládá vychovatelce při příchodu do ŠD. Omluvte ztížený provoz telefonů v době obědů. Děkujeme.

 

druzina@zsvencliku.cz   další kontakty   zde

Oddělení ŠD

1. oddělení   -      Marie Šnaibergová  1.A a 1.C

2. oddělení    -     Renata Mrvová       1.B a 1.C  

3. oddělení    -     Martina Němcová    2. A a 2.C

4. oddělení   -      Zlata Meyerová       2.A a 2.B       

5. oddělení   -      Alena Antošová       3.A a 3.B

6. oddělení   -      Marie Maxová          3.C a 3.A  

7. oddělení   -      Michaela Šimková    3.D a 3.A

8. oddělení  -       Kamil Kreisinger       4.třídy

9. oddělení -        Jolana Havelková     0. a 1. C

Poplatek

Poplatek za ŠD činí 200,- Kč měsíčně. Platí se za období ZÁŘÍ - PROSINEC 800Kč do 15. června  a období LEDEN - ČERVEN 1.200Kč do 15. ledna. Prosíme vždy předložit ke kontrole doklad o zaplacení paní vychovatelce ŠD.

Provoz ŠD

Provoz ŠD: ranní družina: 6:30 - 8:00 hod odpolední družina: 11:30 - 17:00 hod. Do ranní ŠD přichází žák do 7:30 hod, pak je škola uzavřena.

Odchody ze ŠD

Pro odchody žáků jsou stanoveny tyto časy: od 13:00 do 13:30 a od 15:00 do 17:00 hod. Od 13:30 do 15:00 není odchod žáků z důvodu organizované činnosti možný.

Při vyzvedávání žáka ze ŠD rodič nebo osoba uvedená v zápisovém lístku zazvoní na školní telefon a vyčká před školou na příchod žáka. V šatně na dítě dohlíží služba na vrátnici. V případě, že jsou žáci na školním hřišti, mohou si je rodiče vyzvednout přímo tam.

 

 

 

Akce na rok 2016/17

 

Karneval pro celou školní družinu se uskuteční 24.2.2017 od 13,30hodin do 15,00hodin ve školní tělocvičně.

 

Plánované akce na měsíc listopad

2.11.2016 Dřevíčková dílna -  od 12,30  do 15,30 hodin ( 3. skupiny), cena 100,-KČ

 

Plánované akce na měsíc říjen

20.10.2016  Divadlo Gong - 2.a 9. oddělení

 

Plánované akce na měsíc září

15.9.2016 Muzeum Kbely ( 4. a 5. oddělení)

27.9.2016 návštěva kina CČM - Čapí dobrodružství (1. , 3., 6.,7., oddělení)

                 Odchod od školy je ve 13,00 hodin a návrat ke škole cca 16,30hodin!

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánované akce na měsíc říjen

1.10.      návštěva školní knihovny ( 6.odd.)

8.10.      vycházka ke Kyjskému rybníku ( 1.odd.)

9.10.      vycházka ke Kyjskému rybníku ( 6.odd.)

13.10.    turnaj v pétanque (6. a 7. odd.)

18.10.    hokejový zápas Sparta x Chomutov s pí Meyerovou

21.10.    divadelní představení " Preventivní triky k použití elektriky"  (celá ŠD)

24.10.    hokejový zápas  Slavia x ČB s pí Meyerovou

25.10.    soutěž v kuželkách a obručích  ( 6.odd.)

dle počasí   malování na chodník "O nejkrásnějšího draka"

příprava na Haloween - ve výtvarných činnostech

Dřevíčková dílna (celá ŠD)

 

Plánované akce na měsíc listopad

 

10.11.2015  Beseda s kaskadérem (celá ŠD)  - vybíráme 20 KČ

 2.11. 2015  Halloweenská párty (13 - 15 hod. masky vítány)  - 1.oddělení

21.11.2015  Slavia x Šumperk (Eden)  - 1. oddělení

29.11.2015   Sparta x Pardubice  1. oddělení

 3.11. 2015   Vycházka do okolí (13,30 - 14,45 hod.)  - 3. a 9. oddělení  - V případě špatného počasí změna termínu!

13.11.2015   Chvalský zámek - Broučci a Krysáci - 6. oddělení

16.11.2015   Drakiáda - 6. oddělení

20.11.2015   Vycházka do okolí - 6. oddělení

 

Plánované akce na prosinec

    Návštěva školní knihovny - 6, 3 oddělení

    Mikulášská nadílka, čertovská diskotéka  - všechna oddělení

  7. 12.2015  Výstava Chvaly - 5. oddělení

  8.12.2015   Výlet do Poděbrad ( 13 - 17 hodin ) - 1,4 oddělení

  9.12. 2015  Výlet Třebíz - Vánoce na statku ( cena 360,-) - přihlášení žáci z celé ŠD

 15.12. 2015  Vánoce ve světě (knihovna ČM) - 5 oddělení

 15.12.2015  Procházka vánoční Prahou - 1,4,8 oddělení

 16.12.2015   Vánoce - beseda v městské knihovně - 6 oddělení

    Vycházka vánoční - 9, 3 oddělení

 18.12.2015  Vycházka ke Kyjskému rybníku - 6 oddělení

 21.12.2015   Vánoční besídka - ve všech odděleních

 

 

Plánované akce na leden

  8.1.2016       Hrajeme si s pohádkou - divadlo v ŠD , cena 50KČ ( od 13,30 do 15,00hodin)

 10.1.2016      Hokej Sparta x Plzeň ( sraz v 15,30hod. před školou ) - 1. oddělení

 13.1.2016      Pěvecká soutěž pro 3. a 9. oddělení

 23.1 2016      Hokej Slavie x Č. Budějovice ( sraz 13,30hod. před školou )

 

 

Plánované akce na únor

  V únoru návštěva školní knihovny - 6.,3, 7 oddělení (termín bude upřesněn)

 8. 2. 2016    soutěže - 6. oddělení    

 9. 2., 16.2., 17.2.  Zdravá 5 od 13-15 hodin ( celá ŠD)

 9. 2. 2016     návštěva čokoládovny v Šestajovicích - 1. oddělení

 V únoru návštěva kina (termín bude upřesněn) - 6.oddělení

 24.2. 2016    pečení ve 3. a 9. oddělení

13. 2. 2016     hokej Slavie X Šumperk - 1. oddělení

15. 2. 2015     karneval - celá ŠD

 21. 2. 2016     hokej Sparta X Kometa  - 1. oddělení

 

Plánované akce na březen

1. 3. 2016    Městská knihovna (13,00 - 14,30hodin) , 5. oddělení

14. 3. 2016   Výlet - kreativní exkurze do mýdláry u Berouna - přihlášení žáci z celé ŠD

                       (odjezd od školy ve 12,30hod. a návrat ke škole v 17,00hod.)

15. 3. 2016   Muzeum K. Zemana, vstupné 75,-KČ, návrat 17 hodin, 1. a 4. oddělení

16. 3. 2016   Zámek Chvaly, výstava J. Trnky (13,30 - 16,30hodin) , 5. oddělení

18. 3. 2016    Výlet na farmu, 6. oddělení

21.3.2016      Sportovní den, 6. oddělení

 

Plánované akce na duben

19.4. - návštěva hasičské stanice, návrat do 16,30hodin - 1. oddělení

21.4. - vystoupení tanečního kroužku ke dni Země na Rajské zahradě

22.4. - den Země - úklid prostor školy celá ŠD,s sebou rukavice, lopatka

29.4. - Čarodějnická diskotéka, masky vítány - celá ŠD

 

Plánované akce na květen

 

Plánované akce na červen

1.6.2016   Den dětí - celá ŠD a Spectrum , sportovní odpoledne pro děti od 14,00 do 17,00 hodin na hřišti školy.  

                  Sportovní oblečení  nutné! Odměny a malé občerstvení pro děti je připravené!

 

 8.6.2016     Hokejová síň slávy ( trenažery NHL, Hry, autogramiáda) Zdarma - návrat do 16,30h. Oddělení 1. a 4.

16.6.2016    Výlet na hrad Houska - návrat do 17,00h. Oddělení 1. a 4.

15.6.2016    Výlet s piknikem návrat do 17,00h. Pěší výlet s návštěvou farmy a piknikem. Oddělení 3. a 9.

22.6.2016     Pyžamová párty s přespáním v ŠD. Oddělení 3. a 9.

 

                                                                 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Čarodějnický slet 30.4.2015

                                      

 

 

.