bt_l
 bg_r
 

 

 

Dne 3.9.2018 nebude zajištěn provoz ranní školní družiny. Škola se otevírá v 7.40 hodin! Vyučování končí v 8:45,   provoz školní družiny bude ukončen v 15,00hodin!

 

 

Telefonní čísla do ŠD:

pro všechna oddělení - vedoucí vychovatelka M.Maxová 739 482 850

pro  druhé třídy - vychovatelka R. Mrvová 739 482 843

pro třetí třídy - vychovatelka Z. Meyerová 732 581 240

 

Volejte jen v mimořádných případech! Změny odchodu dítěte zapisujte do notýsku ŠD, který dítě předkládá denně paní vychovatelce. Děkujeme.

 

 

Přihlašování dětí na kroužky školní družiny proběhne elektronicky na adrese druzina@zsvencliku.cz, od 20.9.2018 ( počet míst je omezen). Nabídka kroužků je pod kolonkou ŠD -  ZÁJMOVÉ KROUŽKY.

 

 

Poplatek

Poplatek za ŠD činí 200,- Kč měsíčně. Platí se za období ZÁŘÍ - PROSINEC 800Kč konce září  a období LEDEN - ČERVEN 1.200Kč do 15. ledna. Je možné i zaplatit celou částku 2000,- KČ. Nezapomeňte prosím na var. symbol, který máte přidělený! Prosíme vždy předložit ke kontrole doklad o zaplacení paní vychovatelce ŠD.

Provoz ŠD

Provoz ŠD: ranní družina: 6:30 - 8:00 hod odpolední družina: 11:30 - 17:00 hod. Do ranní ŠD přichází žák do 7:20 hod, pak je škola uzavřena.

Odchody ze ŠD

Pro odchody žáků jsou stanoveny tyto časy: od 13:00 do 13:30 a od 15:00 do 17:00 hod. Od 13:30 do 15:00 není odchod žáků z důvodu organizované činnosti možný.

Při vyzvedávání žáka ze ŠD rodič nebo osoba uvedená v zápisovém lístku zazvoní na školní telefon a vyčká před školou na příchod žáka. V šatně na dítě dohlíží služba na vrátnici. V případě, že jsou žáci na školním hřišti, mohou si je rodiče vyzvednout přímo tam.

 

.