bt_l
 bg_r
 

Dne 31.5.2019 bude ve školní družině poslední hodina Atletiky!!!

 

Pozor!!!

Dne 28.6.2019 bude školní družina otevřena jen do 14,00 hodin!!!

 

 

Dne 6.5. - 7.5.2019 volno uděleno ředitelkou školy ( ŠD není v provozu)

 

 

Dne 18.4. -19.4.2019  Velikonoční prázdniny (ŠD není v provozu)

Dne 22.4.2019 - Velikonoční pondělí (ŠD není v provozu)

 

 

Od 13.3.2019 je možnost původního vyzvedávání dětí z ŠD!

 

 

 

Kritéria  k zápisu do školní družiny pro školní rok 2019 - 2020

° Dítě, které se vzdělává v prvním ročníku ( dítě vzdělávající se v přípravné třídě )

° Dítě, které se vzdělává ve druhém ročníku

° Dítě, které se vzdělává ve třetím ročníku

° Dítě, které se vzdělává ve čtvrtém ročníku je přijímáno pouze v případě volné kapacity školní   družiny

 

Pozor !

Pro malý zájem o sportovní kroužek  - Děti na startu je od 1.2.2019 kroužek ZRUŠEN!!!!

 

Dne 1.2.2019 jsou pololetní prázdniny, proto školní družina není v provozu!

 

 

Vážení rodiče,

prosíme o uhrazení školní družiny na 2. pololetí do 31.1.2019!!!

Doklad o zaplacení odevzdejte paní vychovatelce.

Děkujeme!

 

 

24.12.2018 - 2.1.2019 - Vánoční prázdniny

3.1.2019 - 4.1.2019     - volno uděleno ředitelkou školy

V těchto dnech nebude zajištěn provoz ŠD!

 

 

Dne 11.12.2018 výlet na zámek Stránov

1. třídy a 2.A

Dne 12.12.2018 výlet na zámek Nelahozeves

2.B,2.C a některé děti z 3. ročníků.

Dne 12.12.2018 proběhne výukový progrym Zdravá 5

pro 1. ročníky

 

Dne 21.11.2018 od 13,00 do 15,00hodin

proběhne v ŠD výukový program Zdravá 5 pro 8. oddělení p. Mrvová

 

Dne 14.11.2018 od 13,00 do 15,00 hodin

proběhne v ŠD výukový program Zdravá 5 pro 1. oddělení p. Slavatové.

 

 

Vážení rodiče,

dne 2.11.2018 odpadá kroužek atletiky.

Děkujeme

 

Vážení rodiče,

kroužek atletiky je již naplněn.

Děkujeme

 

Dne 3.9.2018 nebude zajištěn provoz ranní školní družiny. Škola se otevírá v 7.40 hodin! Vyučování končí v 8:45,   provoz školní družiny bude ukončen v 15,00hodin!

 

 

Telefonní čísla do ŠD:

pro všechna oddělení - vedoucí vychovatelka M.Maxová 739 482 850

pro  druhé třídy - vychovatelka R. Mrvová 739 482 843

pro třetí třídy - vychovatelka Z. Meyerová 732 581 240

 

Volejte jen v mimořádných případech! Změny odchodu dítěte zapisujte do notýsku ŠD, který dítě předkládá denně paní vychovatelce. Děkujeme.

 

 

Přihlašování dětí na kroužky školní družiny proběhne elektronicky na adrese druzina@zsvencliku.cz, od 20.9.2018 ( počet míst je omezen). Nabídka kroužků je pod kolonkou ŠD -  ZÁJMOVÉ KROUŽKY.

 

 

Poplatek

Poplatek za ŠD činí 200,- Kč měsíčně. Platí se za období ZÁŘÍ - PROSINEC 800Kč konce září  a období LEDEN - ČERVEN 1.200Kč do 15. ledna. Je možné i zaplatit celou částku 2000,- KČ. Nezapomeňte prosím na var. symbol, který máte přidělený! Prosíme vždy předložit ke kontrole doklad o zaplacení paní vychovatelce ŠD.

Provoz ŠD

Provoz ŠD: ranní družina: 6:30 - 8:00 hod odpolední družina: 11:30 - 17:00 hod. Do ranní ŠD přichází žák do 7:20 hod, pak je škola uzavřena.

Odchody ze ŠD

Pro odchody žáků jsou stanoveny tyto časy: od 13:00 do 13:30 a od 15:00-15,10 -15,25 - 15,35 , 15,55 - 16,05,  16,25 - 17:00 hod. Od 13:30 do 15:00 není odchod žáků z důvodu organizované činnosti možný.

Při vyzvedávání žáka ze ŠD rodič nebo osoba uvedená v zápisovém lístku zazvoní na školní telefon a vyčká před školou na příchod žáka. V šatně na dítě dohlíží služba na vrátnici. V případě, že jsou žáci na školním hřišti, mohou si je rodiče vyzvednout přímo tam.

 

.