bt_l
 bg_r
 

Provozní řád

 

  1. Doba výdeje:          11.45 – 13.45 hod.

  2. Provozní doba:      6.30 – 15.00 hod.

  3. Výdej složenek:     na následující měsíc – poslední týden v měsíci

                                        V běžném měsíci – den předem

Formy platby:        

  • Složenkou
  • Bankovním převodem
  • Trvalým příkazem

Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Složenky se rozdávají strávníkům týden před začátkem měsíce a strávníci jsou povinni zaplatit nejpozději do 30. dne v měsíci a předložit  ústřižek složenky nebo její kopii, případně kopii bankovního převodu.

Platba bankovním převodem musí být provedena tak, aby vedoucí jídelny dostala vyrozumění o platbě na bankovním výpisu včas, to je do 30. dne v měsíci.

Platby trvalým příkazem je nutno zadat do banky k 25. dni v měsíci.

Č.účtu: 8634091/0100

Nebude-li strava včas zaplacena a přihlášena (tzn. 24 hodin předem) nedostane strávník oběd.

Odhlašování stravy: při náhlém onemocnění nejpozději do 8.hodin toho dne, jinak terminálem pro objednávky obědů. Skupinové odhlášky týden předem. Při delší nemoci  musí být odhlášení provedeno do určitého dne (např. datum lékařské kontroly). Odhlašování telefonem – 281 86 42 44, nebo písemně do schránky u vchodu školy. Strava se mimo jídelnu vydává jen v první den onemocnění  (platí pouze pro děti).

Cena obědů:      

1.- 3/4. ročník  x)   22.- Kč
3/4.- 8. ročník  x) 24.- Kč
8/9. ročník x) 26,- K

 

Prima - Tercie x) 24,-/26,- Kč
Kvarta - Oktáva 26.-Kč
Dospělí ZŠ 26.-Kč
Dospělí G 65.-Kč
x) podle věku dítěte  

Paušální platby:

1. - 3/4. r  484,- Kč
3/4. - 8. r. a Prima - Tercie 528,- Kč
8/9. r  a Tercie - Oktáva 572,- Kč

Organizace výdeje jídel: strávníci si odeberou obědy u výdejní linky, kde jídla vydávají kuchařky. Tácy s použitým nádobím odnášejí k okénku sběru nádobí, kde sundají příbory a nádobí z tácu.

Dozory ve ŠJ vykonávají učitelé dle rozvrhu vedení školy. Žáci gymnázia obědvají pod dozorem pedagogů gymnázia.

Do jídelny mají přístup pouze platící strávníci.

  • Vynášení jídla z jídelny není dovoleno.
  • Jídelní lístky sestavuje vedoucí  jídelny spolu s vedoucí kuchařkou. Tyto pracovnice zodpovídají za plnění spotřebního koše (zásady správné výživy) a dodržování hygienických předpisů.
  • Ostatní ustanovení dle školního řádu.
  • Výjimku z provozního řádu  povoluje ředitel školy.