Інформація


Координатор для українців (Koordinátor pro Ukrajince)

Mgr. Zuzana Kafková - zuzana.kafkova@zsvencliku.cz

Координатор адаптації (Koordinátor pro adaptaci)

Mgr. Jaroslava Lejzo - jaroslava.lejzo@zsvencliku.cz

Координатор для іноземців (Koordinátor pro cizince)

Mgr. Elena Pashkovská - elena.pashkovskaya@zsvencliku.cz

  • Elena Pashkovská je koordinátorkou cizinců na ZŠ Bří Venclíků. Pomáhá žákům z cizích zemí pochopit požadavky českého vzdělávacího systému a a osvojit si návyky potřebné pro jejich plnohodnotné zapojení do výuky.
  • Elena Pashkovská as the foreigners' coordinator assists students from abroad to understand the requirements of the Czech educational system and to acquire the necessary skills for their full integration in the learning process at ZŠ Bří Venclíků.
  • Елена Пашковская является координатором иностранцев в школе Bří Venclíků. Она помогает ученикам, приезжающим из других стран, понять требования чешской образовательной системы и освоить навыки для их полноценного входа в процесс обучения.

український психолог (Ukrajinská psycholožka)

Svitlana Perets - у школі у вівторок та четвер 9:40-14:00 (ve škole v úterý a ve čtvrtek 9:40-14:00)

Контактна особа, MČ P14 (Kontaktní osoby, MČ P14)

Mgr. Marie Poesová - +420225295215, marie.poesova@praha14.cz

Irena Janebová - +420 225295297, irena.janebova@praha14.cz

Інформаційна лінія, MHMP (Informační linka, MHMP)

+420 236005901, +420 236005903, skoly@praha.eu

Зарахування першокласників на 2022/2023 навчальний рік для громадян України, які прибувають до Чеської Республіки у зв'язку зі збройним конфліктом

 

Длягромадян України, які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до початкових шкіл встановлено на період з 1 червня 2022 по 15 липня 2022 р. Конкретний термін зарахування в цей період встановлюється початковою школою. У нас для цих дітей реєстрація буде в п'ятницю 24 травня. 6. 2022 з 8 до 14 години.___

Zápis prvňáčků na školní rok 2022/2023 pro občany Ukrajiny přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
__Pro občany Ukrajiny přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do základních škol v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termín zápisu v tomto období stanovuje základní škola. U nás bude pro tyto děti zápis v pátek 24. 6. 2022 od 8 do 14 hodin.

Корисні посилання (Užitečné odkazy)

Електронні версії підручників (Elektronické ukrajinské učebnice)

Робочі листи українською мовою від ČT edu (Pracovní listy v ukrajinštině od ČT edu)

Підключаємо чеські садочки, школи та українських дітей та студентів (Spojujeme české školky, školy a ukrajinské děti a studenty)

Благодійний фонд діти України (Nadační fond děti Ukrajiny)

Вивчіть основи чеської та української мови для повсякденного життя (Naučte se základy češtiny a ukrajinštiny pro běžné životní situace)

Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з російською агресією в Україні, Міністерство внутрішніх справ (Informace pro občany Ukrajiny v ČR v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, Ministerstvo vnitra)

Безкоштовна юридична допомога українським біженцям у різних країнах (Odborná dobrovolnická právní pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny v různých zemích)

Допомога громадянам України, Міністр праці та соціальних питань (Pomoc občanům Ukrajiny, Ministrovo práce a sociálních věcí)