Přípravný ročník


Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,  pravidla pro následující zápis  obvykle dostáváme  v průběhu března. Hned poté je najdete zde. Děkujeme za pochopení.

Co je přípravná třída?

 • nepovinná součást základního školství
 • cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy
 • malý kolektiv dětí
 • individuální přístup k dítěti zaručí zkušený speciální pedagog přípravné třídy
 • zohlednění věkových, fyzických i psychických potřeb dítěte
 • základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní,
 • pohybové, hudební a výtvarné činnosti
 • nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují
 • na konci přípravného ročníku děti získávají „Pochvalný list“ nebo jiné osvědčení o návštěvě této třídy
 • děti v přípravném ročníku pracují podle školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu " Venclíkův tvořivý rok“
 • pro práci ve třídě jsou rozhodující individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků
 • odpoledne děti mohou navštěvovat školní družinu

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

 Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva:

 • vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
 • rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
 • hudební výchova
 • výtvarná výchova
 • pracovní výchova
 • tělesná výchova.

Dopolední výuka končí v 11:40h a v případě zájmu rodičů následuje družina.

Přehled témat vzdělávacího plánu přípravné třídy

Období - Venclíkovy podzimní hry a činnosti  - Venclíkův podzim
Témata:  Vítejte; S kamarády;  Dobré ráno, dobrý den; Moje škola, můj dům, moje rodina; Barvy podzimu; Podzim v lese a na zahradě; Barevné malování; Drakiáda; Moje tělo; Listopadání; Pomoc, stůňu; Venclíkovy strasti

Období - Venclíkovy zimní hry a činnosti – Venclíkova zima
Témata: Mikuláš ztratil plášť; Vánoce jsou tu; Půjčíš mi...? Půjčím ti...;
Koleda pro Venclíka a jeho zvířecí kamarády; Neuklouznu na ledu
Zvířátka v zimě; Venclíkovy  pohádky; Muzicírování; Masopustní veselí; Stůj! Pozor! Jdi!

Období  - Venclíkovy jarní hry a činnosti – Venclíkovo jaro
Témata: Sluníčko vstávej, holala; Ráno, raníčko; Venclíkovy vystřihovánky; Zajíček březňaček; Na dvoře, kuře krákoře; Hody, hody doprovody; Vynášení zimy – pálení čarodějnic; Cvičíme s Venclíkem; Rostu jako z vody; Dárek pro maminku; Venclíkova abeceda; Rozkvetlá příroda

Období - Venclíkovy letní hry a činnosti – Venclíkovo léto
Témata: Co už umím a dovedu; Zpíváme a tančíme s Venclíkem; Život u rybníka; Lesní studánka

Pomůcky

Na vyučování budou děti nosit batůžek, žákovskou knížku, úkolníček, penál s pastelkami (sada alespoň 12 barev - doporučené Maped Color´Peps), tužkami, gumou a ořezávátkem + šroubovací lepidlo, svačinu + pití. Bačkory na přezutí (ne pantofle ani kroksy!!!) si budou nechávat ve skříňce v šatně. Cvičební úbor - sportovní obuv, triko, kraťasy, tepláky – vše podepsané v látkovém pytli.

 

Sledujte prosím pravidelně žákovskou knížku a úkolníček – pravidelně podepisujte.