Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy


Zápis do prvního ročníku ZŠ a do přípravné třídy  pro školní rok 2023/2024

V pondělí 3. 4. 2023 od 14 do 18 hodin a v pondělí 17. 4. 2023 od 14 do 16 hodin proběhne prezenční zápis do první a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 za účasti zapisovaného dítěte. Zápis pro děti - uživatele dočasné ochrany podle Lex Ukrajina proběhne v pondělí 5. 6. 2023 od 14 do 16 hodin, rovněž za účasti zapisovaného dítěte. Na všechny termíny doporučujeme se předem objednat prostřednictvím rezervačního systému RESERVANDO https://zsvencliku.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2023-04.

Náležitosti k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v prvním ročníku:

Formuláře žádostí najdete v záložce Škola - Dokumenty - Žádosti

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty.
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (je možné ji vyplnit předem doma, nebo na místě)

Náležitosti k žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty.
 • vyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
 • vyplněná Žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • v případě zájmu o zařazení do přípravné třídy navíc vyplněná Žádost o přijetí do přípravné třídy. Vhodnost zařazení do přípravné třídy musí být také výslovně uvedena v přiloženém doporučení školského poradenského zařízení.

Náležitosti k předčasnému zahájení školní docházky (v období od září do konce června příslušného školního roku):

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání postačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • dítě narozené od září do konce prosince - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • dítě narozené od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud žádáte o odklad, nebo naopak o předčasné zahájení školní docházky, žádost je nutné podat podle § 36 odst. 1 písm. 4 školského zákona podat současně s  oběma doporučujícími posudky.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí k povinné školní docházce (zápis  do prvního ročníku 2023/2024):

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, ve školském obvodu školy  dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol. Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 je 81 žáků. V případě většího počtu zájemců splňujících kritérium 1, než je kapacita budoucího prvního ročníku, proběhne veřejné losování.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, v městské části Praha 14.  Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 je 81 žáků. V případě, že kapacitu budoucího prvního ročníku nenaplní děti splňující kritérium 1, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 2 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 je 81 žáků. V případě, že kapacitu budoucího prvního ročníku  nenaplní děti splňující kritérium 1 a 2, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 3 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 je 81 žáků. V případě, že kapacitu budoucího prvního ročníku  nenaplní děti splňující kritérium 1 - 3, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 4. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy. Pokud bude méně než 10 zapisovaných dětí, nemůže být přípravná třída otevřena.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí do přípravné třídy 2023/2024):

 1. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, na území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 je 15 žáků. V případě většího počtu zájemců splňujících kritérium 1, než je kapacita budoucí přípravné třídy, proběhne veřejné losování.
 2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, na území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 2 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování
 3. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1 a 2, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 3 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování
 4. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 3, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 4 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 
 5. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 4, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 5 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 
 6. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 5, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 6 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 

 


 

Aktuální formuláře