Aktuálně ze školy


Školní družina - jarní prázdniny 2023

Vážení rodiče, ŠD je během pololetních a jarních prázdnin, tedy od 3. 2 do 10. 2. 2023 uzavřena.

Adventní Norimberk 13. 12. 2022

Dne 13. 12. 2022 jsme navštívili kouzelné historické centrum města Norimberk, které se každoročně v období adventu zaplní stánky s tradičními řemeslnými výrobky a vánočními pochoutkami, především jedinečným norimberským perníkem.

Školní družina - závěr roku 2022

Vážení rodiče, dne 22. 12. 2022 bude ukončen provoz školní družiny v 15:00.

Olympiáda z anglického jazyka 2022

Na naší škole proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Školní asistent

Od prosince 2022 zřizuje škola novou pracovní pozici školního asistenta. Školní asistent je nepedagogický pracovník, který poskytuje podporu v oblasti spolupráce školy a rodičů, zprostředkovává komunikaci mezi komunitou, školou a rodiči.

Předvánoční dílničky s prodejní výstavou

Milí rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vás pozvali na tradiční předvánoční setkání. Od 15:30 si můžete vyrobit nebo koupit vánoční dekorace a drobné dárečky u stánků dětí. V 16:20 Vás svým vystoupením potěší naši třeťáci. Těšíme se na Vás a přejeme Vám hezký adventní čas.

Svátek svatého Mikuláše 2022

Dne 6. 12. 2022 žáci vyšších ročníků pod dohledem vyučujících připravili pro své mladší spolužáky "mikulášské" a také "čertovské" (to především) překvapení. Čerti si nakonec nikoho neodnesli, takže to vypadá, že máme v naší škole samé hodné a pracovité děti.

Vánoční stromeček - ZŠ Bratří Venclíků (7.C)

Dne 30. 11, 2022 se třída 7.C pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Klíčové účastnila pověšení, vlastnoručně žáky vyrobeného, vánočního řetězu na vánoční stromeček u stanice metra Rajská Zahrada..

Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia.

Výzdoba a rozsvícení vánočního stromku Prahy 14

Vážení, rádi bychom v letošním roce navázali na úspěšnou spolupráci z roku minulého při výzdobě vánočního stromku Prahy 14. Zdobit budeme ve středu 30.11. 2022 od 10:00 do 13:00 opět u stanice metra Rajská zahrada, kde již od 10:00 bude také nainstalován živý betlém se zvířátky. Od 16:00 pak bude hezký doprovodný program zakončený rozsvícením stromečku.

Ředitelské volno 18. 11. 2022 (pátek)

Ředitelské volno 18. 11. 2022 (pátek) z provozních důvodů.

Škola v přírodě 3. A + 3. B

Třeťáci dojeli v pořádku a užívají si podzimní sluníčko.

Zlatý Ámos - 30. ročník, šk. rok 2022-2023

Od středy 5. října 2022 mohou žáci základních a středních škol posílat nominace svých oblíbených pedagogů do 30. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos.

Týden Akademie věd ČR

Týden Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Plynule navazuje na úspěšný Týden vědy a techniky AV ČR.

Školní družina - říjen 2022

Zahajují svou činnost kroužky ŠD, Nabídka pro děti 3.-6. oddělení, návštěva Divadla GONG, Přerušení činnosti školní družiny ve dnech, Výzva pro rodiče, kteří ještě neuhradili poplatek za školní družinu

Teribear a Venclíci se vrátili na Letnou

Po dvouleté covidové odmlce, kdy byla účast možná pouze prostřednictvím webové aplikace, se charitativní happening Teribear hýbe Prahou vrátil do své původní podoby – sedmidenního nonstop běžecko-chodeckého setkání příznivců pohybu v Letenských sadech.

Balíček okamžité podpory Pražanům

Magistrát hl. m. Prahy ve svém usnesení z Rady HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 rozhodl o přijetí opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti formou opatření, na která lze žádat příspěvek.

Adaptační výjezd žáků 6. ročníku (7. 9. až 9. 9. 2022)

Letošní adaptační výjezd šesťáků do Malé Skály u Turnova se opravdu vydařil. První den se žáci seznámili s okolím hotelu Kavka a odpoledne vyrazili na turistický výlet do Dolánek. V místním Dlaskově statku děti vyslechly vyprávění o životě sedláka Dlaska a jeho rodiny.

VĚDA NÁS BAVÍ – vědecké kroužky pro děti

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků ze dne 12. 9.

V pondělí dne 12. 9. 2022 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.