O škole


1. Název

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích právních předpisů.


 

2. Důvod a způsob založení

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítí škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školní rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatel je Městská část Praha 14 se sídlem
Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9 - Černý Most


 

3. Organizační struktura


 

4. Kontaktní spojení

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140

katastrální území Černý Most (731676) městský obvod Praha 14


 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Bratří Venclíků 1140/1

Praha 9-Černý Most

198 00

katastrální území Černý Most (731676) městský obvod Praha 14


 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bratří Venclíků 1140/1

Praha 9-Černý Most

198 00

katastrální území Černý Most (731676) městský obvod Praha 14


 

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

ředitelka školy +420 281000033
zástupkyně pro 1. stupeň +420 281000034
zástupkyně pro 2. stupeň +420 281000028
ekonomka školy +420 281000037
hospodářka školy +420 281000031
vedoucí školní družiny +420 739482850
vedoucí školní jídelny +420 739066207

 


 

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

Bratří Venclíků 1140/1

Praha 9-Černý Most

198 00

doklady lze doručit

  • v papírové podobě
  • CD, DVD, BR
  • USB flash disk

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

pve2y4n


 

5. Případné platby lze poukázat

19-4036480227/0100, Komerční banka a. s


 

6. IČO

63 832 836

  • REDIZO ředitelství: 600 040 496
  • IZO školy: 102 301 841

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

V přehledu dokumentů školy jsou uvedeny všechny výroční zprávy, vzdělávací dokumenty, žádosti a přihlášky, řády, ceníky nájemného.


 

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy na následující rok a střednědobý výhled na roky následující.


 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte na info@zsvencliku.cz.


 

10. Příjem podání a podnětů

poštou na adresu školy s adresováním ředitelce školy

  • 4.6 Adresa podatelny

elektronicky prostřednictvím emailové zprávy

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

elektronicky prostřednictvím datové schránky

  • 4.8 Datová schránka

Více informací k nalezení portále veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Školní řád, Řád školní družiny, Provozní řád školní jídelny, Směrnice o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.


 

11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád, Řád školní družiny, Provozní řád školní jídelny, Směrnice o svobodném přístupu k informacím, Směrnice o vyřizování stížností, Informace o ochraně osobních údajů, Seznam agend v rámci ochrany osobních údajů, Informace o ochraně osobních údajů spojené s testováním


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím


 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí o výši úhrad 2 roky zpětně podle zákona č. 106/1999 Sb.


 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Škola neposkytuje licenční smlouvy.


 

13.2 Výhradní licence

Škola nemá žádné licenční smlouvy upravující výhradní licence.


 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy za všechny předchozí školní roky.