O škole


1. název subjektu:

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích právních předpisů.

2. Důvod a způsob založení:

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítí škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školní rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatel je Městská část Praha 14 se sídlem
Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9 - Černý Most

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojení:

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140

katastrální území Černý Most (731676) městský obvod Praha 14

4.1 Poštovní:

Bratří Venclíků 1140/1, 198 00 Praha 9 – Černý Most

4.2 Adresa pro osobní návštěvy:

Bratří Venclíků 1140/1, 198 00 Praha 9 – Černý Most

katastrální území Černý Most (731676) městský obvod Praha 14

4.3 Úřední hodiny:

Pracovní dny od 7.30 do 15.00, dále kdykoliv po domluvě. Konzultační hodiny učitelů vždy po domluvě jednotlivých učitelů

4.4 Telefonní čísla:

ředitelka školy - +420281000033

zástupkyně pro 2. stupeň - +420281000028

zástupkyně pro 1. stupeň - +420281000034

ekonomka školy - +420281000037

hospodářka školy - +420281000031

vedoucí školní družiny - +420739482850

vedoucí školní jídelny - +420281864244

4.5 adresa webových stránek:

4.6 adresa podatelny

Bratří Venclíků 1140/1, 198 00 Praha 9 – Černý Most

doklady lze doručit formou písemnosti, dále na technických nosičích dat /CD, flashdisc/

4.7 elektronická adresa podatelny:

4.8 identifikátor datové schránky povinného subjektu:

pve2y4n

slouží pro zabezpečenou úřední korespondenci

5. Případné platby lze poukázat:

19-4036480227/0100, Komerční banka a. s

6. IČ:

63 832 836

6.1 REDIZO ředitelství:

600 040 496

6.2 IZO školy:

102 301 841

7. Plátce daně z přidané hodnoty:

Nejsme plátci DPH

9. Žádosti o informace:

Žádosti o informace posílejte na info@zsvencliku.cz

10. Příjem podání a podnětů:

Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy)

elektronicky na info@zsvencliku.cz

portál veřejné správy Ministerstva vnitra ČR

11. Opravné prostředky

-

12. Formuláře

-

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

-

14. Předpisy:

Školský zákon – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

15.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

-

16. Licenční smlouvy:

-

17. Výroční zprávy: