KontaktSeznam kontaktů


Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Klára Machová ředitelka školy 281000033 klara.machova@zsvencliku.cz
Mgr. Kateřina Dufková zástupkyně pro 2. stupeň 281000028 katerina.dufkova@zsvencliku.cz
Mgr. Zuzana Kafková zástupkyně pro 1. stupeň 281000034 zuzana.kafkova@zsvencliku.cz
Ing. Pavla Boturová ekonomka školy 281000037 pavla.boturova@zsvencliku.cz
Irena Stiborová hospodářka školy 281000031 irena.stiborova@zsvencliku.cz
Eva Zelenková vedoucí školní jídelny 281864244 eva.zelenkova@zsvencliku.cz
Marie Maxová vedoucí školní družiny 739482850 marie.maxova@zsvencliku.cz
škola DS: pve2y4n info@zsvencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Simona Rounová třídní učitelka 0.A 281000066 simona.rounova@zsvencliku.cz
Mgr. Laura Locherber učitelka laura.locherber@zsvencliku.cz
Mgr. Miroslava Šestáková třídní učitelka 1.A 281000038 miroslava.sestakova@zsvencliku.cz
Mgr. Eliška Příbramská třídní učitelka 1.B 281000038 eliska.pribramska@zsvencliku.cz
Ing. Zita Vodičková třídní učitelka 2.A 281000027 zita.vodickova@zsvencliku.cz
Mgr. Zita Kadlecová třídní učitelka 2.B 281000027 zita.kadlecova@zsvencliku.cz
Mgr. Irena Bátrlová třídní učitelka 3.A 281000035 irena.batrlova@zsvencliku.cz
Mgr. Jana Dvořáková třídní učitelka 3.B 281000029 jana.dvorakova@zsvencliku.cz
PaedDr. Agnesa Bergerová třídní učitelka 3.C 281000029 agnesa.bergerova@zsvencliku.cz
Ing. Iveta Vávrová třídní učitelka 4.A 281000035 iveta.vavrova@zsvencliku.cz
Karina Nováková třídní učitelka 4.B 281000036 karina.novakova@zsvencliku.cz
Bc. Lenka Pastrňáková třídní učitelka 5.A 281000036 lenka.pastrnakova@zsvencliku.cz
Michaela Šimková, DiS. třídní učitelka 5.B 281000020 michaela.simkova@zsvencliku.cz
Pavla Marie Růžková třídní učitelka 5.C 281000020 pavla.marie.ruzkova@zsvencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Jitka Carevová třídní učitelka 6.A 281000030 jitka.carevova@zsvencliku.cz
Václav Matys třídní učitel 6.B 281000024 vaclav.matys@zsvencliku.cz
Mgr. Ivana Klíčová třídní učitelka 6.C 281000024 ivana.klicova@zsvencliku.cz
Mgr. Marcela Vydrová třídní učitelka 7.A 281000023 marcela.vydrova@zsvencliku.cz
Mgr. Nataša Tjutčevová třídní učitelka 7.B 281000024 natasa.tjutcevova@zsvencliku.cz
Michal Breza učitel 281000070 michal.breza@zsvencliku.cz
PhDr. Petr Košik třídní učitel 8.B 281000070 petr.kosik@zsvencliku.cz
RNDr. Jaroslava Lavičková třídní učitelka 8.D 281000022 jaroslava.lavickova@zsvencliku.cz
Mgr. Radka Bobysudová třídní učitelka 9.A 281000026 radka.bobysudova@zsvencliku.cz
Mgr. Marcela Kosteasová třídní učitelka 9.B 281000023 marcela.kosteasova@zsvencliku.cz
PhDr. Oldřich Chládek třídní učitel 9.C 281000026 oldrich.chladek@zsvencliku.cz
Mgr. Radka Krejzová třídní učitelka 8.A 281000023 radka.krejzova@zsvencliku.cz
Mgr. Jaroslava Lejzo učitelka 28100066 jaroslava.lejzo@zsvencliku.cz
Petr Menzel učitel; koordinátor ICT 281000069 petr.menzel@zsvencliku.cz
Ing. Tomáš Olša učitel 281000069 tomas.olsa@zsvencliku.cz
Mgr. Elena Pashkovská učitelka 281000030 elena.pashkovskaya@zsvencliku.cz
Mgr. Blanka Pokorná učitelka 281000022 blanka.pokorna@zsvencliku.cz
Bc. Alžběta Potůčková učitelka 281000023 alzbeta.potuckova@zsvencliku.cz
Zdeněk Stibor učitel 281000069 zdenek.stibor@zsvencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Zita Kadlecová výchovná poradkyně pro 1. stupeň 281000027 zita.kadlecova@zsvencliku.cz
Mgr. Marcela Vydrová výchovná poradkyně pro 2. stupeň; vedoucí asistentů pedagoga 281000073 marcela.vydrova@zsvencliku.cz
Mgr. Jitka Carevová metodička prevence 281000030 jitka.carevova@zsvencliku.cz
Mgr. Simona Rounová speciální pedagožka 281000066 simona.rounova@zsvencliku.cz
PhDr. Barbora Vonolfen školní psycholožka 281000032 barbora.vonolfen@zsvencliku.cz
Martina Zárubová asistent pedagoga 281000061 (kabinet asistentů) martina.zarubova@zsvencliku.cz
Šárka Papšíková asistent pedagoga 281000061 (kabinet asistentů) sarka.papsikova@zsvencliku.cz
Tina Jílková asistent pedagoga 281000061 (kabinet asistentů) tina.jilkova@zsvencliku.cz
Zdeňka Nytlová asistent pedagoga 281000061 (kabinet asistentů) zdenka.nytlova@zsvencliku.cz
Mgr. Jaroslava Lejzo koordinátor pro adaptaci 28100066 jaroslava.lejzo@zsvencliku.cz
Svitlana Perets ukrajinská psycholožka ve škole v úterý a ve čtvrtek 9:40-14:00
Mgr. Elena Pashkovská koordinátor pro cizince 281000030 elena.pashkovskaya@zsvencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
Alena Antošová vychovatelka, 1.odd. alena.antosova@zsvencliku.cz
Mgr. Jolana Havelková vychovatelka, 2. odd. jolana.havelkova@zsvencliku.cz
Marie Maxová vedoucí vychovatelka, 3.odd 739482850 marie.maxova@zsvencliku.cz
Martina Němcová vychovatelka, 4. odd. martina.nemcova@zsvencliku.cz
Marie Slavatová vychovatelka, 5. odd. 739482843 marie.slavatova@zsvencliku.cz
Renata Mrvová vychovatelka, 6. odd. renata.mrvova@zsvencliku.cz
Zlatuše Meyerová vychovatelka, 7.odd. 732581240 zlatuse.meyerova@zsvencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
LAWYA advisors, s.r.o. pověřenec pro ochranu osobních údajů 770606082 poverenec@lawya.cz
Josef Horáček školník 281000039 josef.horacek@zsvencliku.cz
Pavel Hofman vrátný 281000025 pavel.hofman@zsvencliku.cz
Vladimír Brož kustod tělocvičny 281000071 vladimir.broz@zsvencliku.cz