Informace


Informace

1.9.2022 výdej obědů 10:30 -11:30 hodin.

NOVINKA V PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Chcete-li přihlásit strávníka do školní jídelny stačí vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku ke stravování, která je na webu školy pod odkazem JÍDELNA-PŘIHLÁŠENÍ. Po kontrole vedoucí jídelny vám budou zaslány veškeré informace ke stravování. Variabilní symbol k platebnímu styku, měsíční částka , údaje pro přihlášení na e-jídelníček kde můžete vybírat ze dvou jídel, odhlašovat strávníka v jeho nepřítomnosti ve škole, sledovat jeho docházku do jídelny a také stav jeho konta.

Poté stačí zakoupit identifikační čip/121,-Kč vratná záloha/kterým se strávník prokazuje u výdejního okénka. Čip můžete zakout již od 23.8.2022 v kanceláři školní jídelny od 8-11hodin.Vchod přes nákladovou rampu.

Stravování

Pokud se bude dítě stravovat ve školní jídelně musí mít včas zaplacené obědy vždy do konce měsíce na měsíc následující. Nebude-li mít strávník zaplacené stravné nemá nárok na odebrání stravy. Je také nutné nosit identifikační čip bez kterého mu také nemusí být strava vydána.

Pokud strávník dovrší ve školním roce t. j. od 1. 9. do 31. 8. věku pro zařazení do vyšší kategorie je dle vyhlášky MŠMT č. 107/2008sb. zařazen již od začátku školního roku.

Již se nebudou rozdávat složenky pro platbu stravného. Zákonný zástupce si částku může zjisti na e-jídelníčku v odkazu stav konta nebo si spočítá počet stravných dnů a vynásobí cenou oběda pro danou kategorii nebo si založí trvalý příkaz ve výši měsíčního paušálu. Vyúčtování přeplatků 1× ročně v červenci na bankovní účty uvedené na začátku školního roku. Případné změny účtu je třeba hlásit vedoucí školní jídelny.

Číslo účtu školní jídelny 8634091/0100, var. symbol dostanete přidělený od vedoucí jídelny při přihlášení strávníka.

Ukončení stravování

Pro ukončení stravování je nutné vyplnit žádost o ukončení, která je dostupná v příloze.

Seznam alergenů

Od 13.12.2014 povinnost označovat alergeny v pokrmech. viz. příloha.

Čísla za menu označují alergeny v pokrmech viz. seznam alergenů.

Ceník stravování (od 1. 9. 2022)