Informace


Informace

Od 2.10.2023 se bude opět vařit v nově zrekonstruované školní kuchyni. Pokud budete chtít přihlásit Vaše dítě, které se během září nestravovalo napište na email

 • jidelna@zsvencliku.cz a uhraďte stravné ve výši odpovídající věkové kategorii 7-10 let 620,-Kč, 11-14 let 660,-Kč, 15 let a více 705,- Kč nejpozději do 27.9.2023.  Děkuji Zelenková

Mimořádný režim ve školní jídelně

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali na konci školního roku, v naší škole právě probíhá rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Přečtěte si, prosím, pozorně informace o mimořádném stravovacím režimu na měsíce září a říjen, kdy se budou ještě dokončovat stavební úpravy a ještě nebudeme ve škole vařit. Stravování bude zajištěno.

Od 4. 9. cca do cca 31. 10. 2023 mimořádný režim ve školní jídelně:

 • obědy budou dováženy externí firmou v přepravních nádobách, ve škole budou servírovány na talíře a konzumovány ve školní jídelně
 • každé dítě si přinese svůj příbor a bude si ho odnášet špinavý domů (nejlépe v sáčku)
 • vydáváno bude pouze jedno hlavní jídlo bez polévky
 • obědy bude možné odhlásit nejpozději 3 - 5 dnů dopředu (bude upřesněno)
 • peníze není možné vracet, neboť uvařený oběd nám bude fakturován
  • v případě nepřítomnosti dítěte může oběd odebrat rodinný příslušník (čas bude upřesněn)
 • v případě, že nebudete / budete mít o obědy zájem, sdělte prosím informaci neprodleně vedoucí školní jídelny na e-mail jidelna@zsvencliku.cz nejpozději do 28. 8. 2023
  • stejně tak objednání provádějte tímto způsobem
 • obědy budou dětem poskytovány až od 5. 9. 2023
  • pokud jde 4. 9. 2023 Vaše dítě do školní družiny, dejte mu na tento první den mimořádně velkou svačinu místo oběda
 • na první týden začátku školního roku je třeba přihlásit oběd nejzpozději do 28. 8. 2023 a uhradit částku odpovídající věkové kategorii dítěte7-10 let 620,-Kč, 11-14 let 660,-Kč, 15 a více 704,-Kč.

Pokud budete mít o obědy zájem, vezměte prosím na vědomí, že podmínky stravování jsou závazné. Cena oběda bude zachována, všechny obědy, které bude škola objednávat, musí být uhrazené. Pokud nebude mít Vaše dítě oběd zaplacený, nemůže mu být vydán.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný zbytek prázdnin

Mgr. Klára Machová, ředitelka školy

 

 

 

Ukončení stravování

Pro ukončení stravování je nutné vyplnit žádost o ukončení, která je dostupná v příloze.

Seznam alergenů

Od 13.12.2014 povinnost označovat alergeny v pokrmech. viz. příloha.

Čísla za menu označují alergeny v pokrmech viz. seznam alergenů.

Ceník stravování (od 1. 9. 2022)