Dokumenty


Výroční zprávy a evaluace

Výroční zpráva za rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017/2018 

Výroční zpráva za rok 2017/2018

Výroční zpráva za rok 2018/2019

Výroční zpráva za rok 2019/2020

Výroční zpráva za rok 2020/2021

Výroční zpráva za rok 2021/2022

Vzdělávací dokumenty

Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU:

Školní vzdělávací program - Družina:

ŠVP – Družina – Dodatky šk. rok 2015/2016:

 

 

Žádosti a přihlášky

Žádost o prodloužení povinné školní docházky:

Žádost o povolení individuálního vzdělávání:

Žádost o přijetí žáka do ZŠ:

Odhlášení žáka ze ZŠ:

Žádost o uvolnění z výuky:

Žádost o uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy:

Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí:

 

Řády

Školní řád:

Návštěvní řád veřejného dětského hřiště: 

Provozní řád veřejného dětského hřiště: 

Program proti šikanování:

Nájmy

Nájemné vnitřních a venkovních prostor (od 1. 4. 2022)

Nájemné vnitřních a venkovních prostor (od 1. 9. 2022)

  • Navýšení nájemného z důvodu prudkého zvýšení cen energií

Nájemné výpočetní techniky