Dokumenty


Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017/2018 

Výroční zpráva za rok 2017/2018

Výroční zpráva za rok 2018/2019

Výroční zpráva za rok 2019/2020

Výroční zpráva za rok 2020/2021

Výroční zpráva za rok 2021/2022

Výroční zpráva za rok 2022/2023

Vzdělávací dokumenty

Školní vzdělávací program

  • Dodatek od školního roku 2023/2024

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu

Školní vzdělávací program pro družinu

  • Dodatek od školního roku 2015/2016

Žádosti

Žádost o prodloužení povinné školní docházky

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

Žádost o přijetí žáka od 2. do 9. třídy

Odhlášení žáka ze ZŠ

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy

Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí

Souhlas s předáním peněz žákovi

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí žáka do přípravné třídy

Žádost o přijetí žáka do prvního ročníku

Řády

Školní řád

Návštěvní řád veřejného dětského hřiště

Provozní řád veřejného dětského hřiště

Program proti šikanování

Směrnice o řešení oznámení společnosti

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o vyřizování stížností

Ceníky nájemného

Nájemné vnitřních a venkovních prostor (od 1. 9. 2022)

  • Navýšení nájemného z důvodu prudkého zvýšení cen energií

Nájemné výpočetní techniky

Rozpočet

Návrh úplného rozpočtu

  • na rok 2023

Návrh střednědobého rozpočtu

  • na roky 2024, 2025

Rozhodnutí o výši úhrad

podle zákona č. 106/1999 Sb.

žádná rozhodnutí nebyla vydána

Jiné právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2024 HMP