Informace


Informace

Přihlašování se do školní družiny

  • Přihlašování dětí na nový školní rok musí být do 30. 6. 2022.
  • Jednorázovou platbu je nutné uhradit  do 31. 8. 2022.
  • V případě, že nebude podán Zápisový list a zaplacena ŠD, dítě nebude přijato do družiny.
  • Variabilní symbol zůstává po celou dobu docházky do ŠD stejný.

vedoucí školní družiny

Marie Maxová

kontakt

nejsou stanoveny konzultační hodiny

Fotografie z aktivit školní družiny