Ředitelské volno

Na dny 21. a 22. prosince 2020 (pondělí a úterý před vánočními prázdninami) je vyhlášeno ředitelské volno.

Návrat dětí do škol - 2.STUPEŇ

Od 30. 11. 2020 nastupují do školy žáci 9. ročníků. Stále platí již zavedená hygienická pravidla s novou povinností nošení roušek i během výuky ve třídách. Dle pokynů MŠMT bude zachována homogenita při výuce cizích jazyků (třídy se nedělí v 8. ročnících) a volitelných předmětů. Žáci se učí podle běžného rozvrhu hodin. Výuka TV je zrušena. Žáci 6. – 8. ročníků se budou učit podle tzv. rotačního systému – vždy po týdnu. 30. 11. – 4. 12. nastoupí do školy 8. ročníky a třída 7. A. 7. 12. – 11. 12. nastoupí do školy 6. ročníky a třídy 7. B, 7. D 14. 12. – 18. 12. nastoupí do školy 8. ročníky a třída 7. A.

Návrat dětí do škol - 1. STUPEŇ

Od pondělí 30. 11. 2020 nastupují do školy všichni žáci 1. stupně. Stále platí již zavedená hygienická pravidla s novou povinností nošení roušek i během výuky ve třídách. Dle pokynů MŠMT bude zachována homogenita při výuce cizích jazyků (třídy se nedělí). Žáci se učí podle běžného rozvrhu. Hodiny TV budou využity k jiným činnostem dle uvážení třídních učitelů. Školní družina bude v provozu v omezeném režimu. Podrobnosti k provozu ŠD najdete uvnitř článku.

Konzultační hodiny pro rodiče 23. 11. 2020

V pondělí 23. 11. 2020 se budou konat konzultační hodiny. Všichni vyučující budou přítomni ve škole v době od 16 do 18 hodin. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je nezbytné domluvit si náhradní řešení s jednotlivými vyučujícími. Setkání zástupců rodičů z jednotlivých tříd (Obec rodičů) tentokrát neproběhne.

Otevření školy pro žáky 0. - 2. ročníku

Vážení rodiče, od středy 18. 11. nastupují k prezenční výuce žáci 0., 1. a 2. ročníku. Upozorňujeme, že školní docházka je povinná, uvolnit žáka je možné pouze v případě onemocnění nebo lékařského doporučení. Informace k nástupu dětí do školy najdete uvnitř článku. Ostatní děti 3. - 5. ročníků pokračují v distanční výuce. Stejně tak i žáci 2. stupně. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Doporučení na prázdniny - 2. stupeň

Doporučení na prázdniny pro děti z 2. stupně a jejich rodiče.

Doporučení na prázdniny - 1. stupeň

Doporučení na prázdniny od MŠMT pro děti z 1. stupně a jejich rodiče.

Uzavření školy

Vážení rodiče, podle rozhodnutí vlády je od zítřka 14. 10. uzavřena naše škola. Přecházíme na distanční výuku. Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden, do školy tedy děti (snad) nastoupí 2. 11. Sledujte nadále naše informační platformy - Bakaláři Komens a Google Classroom, eventuálně web naší školy. Školní jídelna je uzavřena, obědy automaticky odhlášeny. S přáním pevného zdraví a pevných nervů ŘŠ

Den otevřené školy na ZŠ Bří Venclíků

Den otevřené školy proběhl na ZŠ Bří Venclíků v sobotu 3. října. Vzhledem ke koronavirovirovým  omezením jsme mohli otevřít pouze venkovní sportoviště školy, ale i přesto se akce velmi podařila.

DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY

Rádi bychom vás pozvali na Den otevřené školy, který proběhne v sobotu 3. října od 9 do 13 hodin - z důvodu hygienických omezení pouze na školní zahradě. I přesto se můžete těšit na zábavná stanoviště, tradiční fotbalové utkání rodiče vs děti i drobné sladké odměny. K disopozici Vám bude rovněž poradenský koutek. Ve stejný den se konají volby, spojte tedy příjemné s užitečným a přijďte se pobavit!

Výjezd třídy 3. A do Jizerských hor.

Druhý týden v září odjela třetí třída na adaptační pobyt do Desné v Jizerských horách. Žáci i učitelé se na společný výjezd moc těšili. Po dlouhém odloučení, způsobeném uzavření školy v rámci mimořádných opatření, jsme tak mohli opět trávit společné chvíle.

Ukončení karantény 4. B

4. B žáci s negativním výsledkem testu mohou přijít do školy v pondělí 5. 10. 2020. Tito žáci přijdou bočním vchodem (ředitelství) a předloží negativní výsledek testu. Netestovaní bez příznaků přijdou ve středu 7. 10. 2020 běžným způsobem přes šatnu. (Žáci s negativním testem mohou ven už o víkendu 3. – 4. 10.2020)

Ukončení karantény 4. C

4. C žáci s negativním výsledkem testu mohou přijít do školy v pátek 2. 10. 2020. Tito žáci přijdou bočním vchodem (ředitelství) a předloží negativní výsledek testu. Netestovaní bez příznaků přijdou v úterý 6. 10. 2020 běžným způsobem přes šatnu. .

4.B + 4.C JSOU OD 25. 9. V KARANTÉNĚ

Podrobné pokyny HSHMP ke karanténě 4. B +C najdete uvnitř článku.​ Rodiče a sourozenci těchto dětí karanténu nařízenu nemají, 4. A rovněž ne.

COVID-19

Ve škole se vyskytl první případ této nákazy u vychovatelky ŠD. Prosíme, veďte děti k důslednému dodržování nastavených hygienických pravidel, zejména správnému nošení roušky i přes nos a pečlivému mytí rukou. Až obdržíme vyjádření HSHMP, budeme Vás informovat. S přáním pevného zdraví vedení školy

Třídní schůzky a Obec rodičů v pondělí 21. 9. 2020

Plánované třídní schůzky se uskuteční podle pokynů třídních učitelů. Schůzka Obce rodičů (zástupci tříd) se vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude konat. Důležité informace obdrží zástupci e-mailem (jsou i zde uvnitř článku). S případnými dotazy se obracejte na vedení školy, nejlépe rovněž prostřednictvím e-mailu.

Přípravy na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy

Nabídka příprav na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy

TERIBEAR 2020

Informace o letošním ročníku akce omezené podle koronavirových opatření.

POVINNÉ ROUŠKY OD ČTVRTKA 10. 9. 2020

Aktuální informace o rouškách ve škole k 9. 9. 2020 14:00

další články