Zápis do prvního ročníku ZŠ a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 - nová přepážka pro rezervace

V pondělí 3. 4. 2023 od 14 do 18 hodin a v pondělí 17. 4. 2023 od 14 do 16 hodin proběhne prezenční zápis do první a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 za účasti zapisovaného dítěte. Vzhledem o velký zájem o rezervace prostřednictvím systému RESERVANDO, jsou všechny původně otevřené přepážky zcela plné. Dnes (30. 3. 2023) byla nově otevřena šestá přepážka (Učebna 134), kde je rezervace zatím možná. Odkaz na RESERVANDO, kritéria pro přijetí a další informace najdete v záložce Zápisy / Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy. Formuláře žádostí najdete v záložce Škola - Dokumenty - Žádosti

Děti ze školní družiny navštívily Městskou knihovnu

Dne 16. 3. 2023 navštívilo 5. oddělení školní družiny Městskou knihovnu pobočka Rajská zahrada. Moc nás to bavilo. Nejprve nám paní knihovnice vysvětlila, jak to v knihovně chodí.

Den otevřených dveří s velikonočními dílničkami

Rádi bychom tímto pozvali všechny rodiče, budoucí žáky i další přátele školy v pondělí 27. 3. 2023 na Den otevřených dveří. Od 14:30 do 17:00 si budete moci v doprovodu našich nejstarších žáků prohlédnout školu a zeptat se dětí i učitelů na vše, co Vás o škole zajímá. Zároveň bude probíhat velikonoční trh s dílničkami, kde bude možné si u stánků jednotlivých tříd koupit nebo vyrobit velikonoční dekorace a jiné drobnosti pro jarní náladu.

Dny pro záchranu života 2023

Ve dnech 13. 3. až 17. 3. 2023 se žáci seznámili s první pomocí v různých krizových situacích, vybavením záchranářů a mohli si sami vyzkoušet resuscitaci a zastavení krvácení na figurínách.

Ohlédnutí za ukončeným lyžařským výcvikem žáků 7. tříd v únoru 2023

Již tradičně naše škola pořádá v zimním období dva týdenní kurzy základního lyžařského výcviku. Již tradičně se kurzy konaly ve Skiareálu Špindlerův Mlýn na Horních Mísečkách na Jilemnické boudě. A tradiční je v této oblasti také výborná spolupráce školy a zřizovatele. Ta je velmi důležité, vzhledem k tomu, že ZŠ Bří Venclíků je školou, do níž chodí děti s různorodým sociálním zázemím a také poměrně hodně dětí z Ukrajiny. Díky finančnímu příspěvku zřizovatele je účast umožněna opravdu všem žákům sedmých ročníků bez rozdílu. A rodiče takovou spolupráci velmi pozitivně kvitují.

Zápis do prvního ročníku ZŠ a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

V pondělí 3. 4. 2023 od 14 do 18 hodin a v pondělí 17. 4. 2023 od 14 do 16 hodin proběhne prezenční zápis do první a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 za účasti zapisovaného dítěte. Zápis pro děti - uživatele dočasné ochrany podle Lex Ukrajina proběhne v pondělí 5. 6. 2023 od 14 do 16 hodin, rovněž za účasti zapisovaného dítěte. Na všechny termíny doporučujeme se předem objednat prostřednictvím rezervačního systému RESERVANDO, který bude spuštěn 20. 3. 2023. Odkaz na RESERVANDO, kritéria pro přijetí a další informace najdete v záložce Zápisy / Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy. Formuláře žádostí najdete v záložce Škola - Dokumenty - Žádosti

Den s robotikou 16. 2. 2023

Dne 16. 2. 2023 ihned po jarních prázdninách navštívili naši žáci Střední odbornou školu - Centrum odborné přípravy a Gymnázium, kde strávili dopoledne stavbou robotických hraček.

Školní kolo chemické olympiády 2023

Dne 1. 2. 2022 v prostorách školy proběhlo školní kolo chemické olympiády v kategorii D. Všem děkujeme za jejich účast.

Školní družina - jarní prázdniny 2023

Vážení rodiče, ŠD je během pololetních a jarních prázdnin, tedy od 3. 2 do 10. 2. 2023 uzavřena.

Adventní Norimberk 13. 12. 2022

Dne 13. 12. 2022 jsme navštívili kouzelné historické centrum města Norimberk, které se každoročně v období adventu zaplní stánky s tradičními řemeslnými výrobky a vánočními pochoutkami, především jedinečným norimberským perníkem.

Školní družina - závěr roku 2022

Vážení rodiče, dne 22. 12. 2022 bude ukončen provoz školní družiny v 15:00.

Olympiáda z anglického jazyka 2022

Na naší škole proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Školní asistent

Od prosince 2022 zřizuje škola novou pracovní pozici školního asistenta. Školní asistent je nepedagogický pracovník, který poskytuje podporu v oblasti spolupráce školy a rodičů, zprostředkovává komunikaci mezi komunitou, školou a rodiči.

Předvánoční dílničky s prodejní výstavou

Milí rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vás pozvali na tradiční předvánoční setkání. Od 15:30 si můžete vyrobit nebo koupit vánoční dekorace a drobné dárečky u stánků dětí. V 16:20 Vás svým vystoupením potěší naši třeťáci. Těšíme se na Vás a přejeme Vám hezký adventní čas.

Svátek svatého Mikuláše 2022

Dne 6. 12. 2022 žáci vyšších ročníků pod dohledem vyučujících připravili pro své mladší spolužáky "mikulášské" a také "čertovské" (to především) překvapení. Čerti si nakonec nikoho neodnesli, takže to vypadá, že máme v naší škole samé hodné a pracovité děti.

Vánoční stromeček - ZŠ Bratří Venclíků (7.C)

Dne 30. 11, 2022 se třída 7.C pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Klíčové účastnila pověšení, vlastnoručně žáky vyrobeného, vánočního řetězu na vánoční stromeček u stanice metra Rajská Zahrada..

Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia.

Výzdoba a rozsvícení vánočního stromku Prahy 14

Vážení, rádi bychom v letošním roce navázali na úspěšnou spolupráci z roku minulého při výzdobě vánočního stromku Prahy 14. Zdobit budeme ve středu 30.11. 2022 od 10:00 do 13:00 opět u stanice metra Rajská zahrada, kde již od 10:00 bude také nainstalován živý betlém se zvířátky. Od 16:00 pak bude hezký doprovodný program zakončený rozsvícením stromečku.

Ředitelské volno 18. 11. 2022 (pátek)

Ředitelské volno 18. 11. 2022 (pátek) z provozních důvodů.

Škola v přírodě 3. A + 3. B

Třeťáci dojeli v pořádku a užívají si podzimní sluníčko.

další články