Třídní schůzky 10. 1. 2022

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci budou některé třídní schůzky probíhat on-line. Informace o průběhu třídní schůzky poskytnou příslušní třídní učitelé. Schůzka Obce rodičů nebude, informace jejím členům předají rovněž třídní učitelé. K osobní účasti ve škole je nutné prokázání O_T_N https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test. Děkujeme za pochopení, vedení školy

Informace k testování žáků od ledna 2022

V článku naleznete informace ohledně testování žáků od ledna 2022

Informace k whistleblowingu

Informace k whistleblowinguV souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva. Aktuálně je možné oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.

ATG testování pro očkované

Vážení rodiče, ÚMČ Praha 14 nabízí očkovaným žákům svých škol mimořádné předvánoční antigenní testování ve dnech 13. a 20. 12. 2022. Je dobrovolné a zcela zdarma. První kolo proběhne v pondělí 13. 12. ve školní jídelně, zájemci se na něj dostaví samostatně před začátkem vyučování (7:40-7:50). Mgr. Z. Kafková, covid koordinátor školy

Olympiáda - anglický jazyk

Na naší škole proběhlo dne 2. 12. 2021 školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Vánoční nadílka pro seniory v místních domovech.

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, prohlubujeme naši spolupráci s Prague Tigers - sportovní klub, který u nás provozuje florbalový kroužek. Jejich iniciativa TIGERS POMÁHÁ se letos zaměřuje na Vánoční svátky a dopad pandemie na fyzické i psychické zdraví seniorů v místních domovech a my jsme rádi, že můžeme přidat ruku k dílu.

Návrat z karantény

Vážení rodiče, pro návrat žáků z karantény platí následující pravidla: * ZDRAVÉ DÍTĚ: 5. - 7. den po kontaktu s pozitivním člověkem PCR test, 8. den smí do školy * POZITIVNÍ DÍTĚ: 14. dní od pozitivního PCR testu karanténa, 15. den smí do školy bez PCR testu (pokud je naprosto bez příznaků). Žáka, který přišel do školy dříve než 8. nebo 15. den, musíme poslat domů, i když má PCR test v pořádku. Rovněž nesmíme uznat test, který byl proveden dříve než 5. den po kontaktu s pozitivním člověkem. I tento žák musí odejít domů a do školy smí až po přetestování dalším PCR testem. Tyto pokyny jsme obdrželi z HSHMP a jsme povinni je bez výjimky respektovat. Děkujeme za pochopení, s pozdravem Mgr. Z. Kafková, COVID koordinátor

Listopadová návštěva zámku Chvaly

2. oddělení ŠD tento měsíc navštívilo oblíbený zámek Chvaly v Horních Počernicích.

Svátek Sv. Martina v ŠD

Jako každý rok děti ve školní družině oslavily 11.11. svátek sv. Martina. Připomněly si legendu, malovaly a tvořily, dokonce i pekly svatomartinské rohlíčky. Nejvíce se ale všichni těší, až ten náš Martin přijede na bílém koni a nastanou sněhové radovánky.

Aktuální informace k současné situaci

Vážení rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom Vám touto cestou objasnili situace a postupy, se kterými se v současné době ve škole setkáváme. Podrobný text najdete v příloze tohoto článku.

Pozvánka na konzultace 22. 11. 16-18 hod.

Pozvánka na konzultace 22. 11. 16-18 hod. Vážení rodiče, zveme Vás na konzultace do školy dne 22. 11. 2021 v 16-18 hod. Vzhledem k epidemiologické situaci zvažte, zda je Vaše osobní přítomnost ve škole nutná, nebo se radši domluvíte na jiné formě s daným vyučujícím. Při vstupu do školy se budete muset prokázat certifikátem o očkování, PCR testem nebo testem o protilátkách. (Tečka v mobilu).

MIMOŘÁDNÉ TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče, na základě nařízení zřizovatele - ÚMČ Praha 14 proběhne zítra antigenní samotestování žáků.

Volba člena školské rady

V rámci doplnění školské rady proběhne v průběhu konzultačních hodin dne 22. 11. 2021 volba zástupce z řad rodičů. Chcete-li kandidovat, protože máte zájem se podílet na rozhodování o chodu školy a přispět ke zkvalitnění školního klimatu, informujte nás, prosím, na e-mailovou adresu zastupkyne-2.stupen@zsvencliku.cz. Svůj zájem vyjádřete do 17.11.2021.

Dotazník - Komunikační strategie Úřadu MČ Praha 14

Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění dotazníku od MČ Praha 14 ke Komunikační strategii. Odkaz na dotazník najdete v článku.

prodloužené podzimní prázdniny - Ředitelské volno

Na dny 25.-26.10.2021 vyhlašujeme ředitelské volno z důvodu provádění nutných stavebních prací.

Putovní kamínky

6: oddělení Háďat vyrazilo do okolí školy hledat vhodné kamínky, které si každý z nás pomaloval a na spodní stranu napsal směrovací číslo, aby bylo poznat, odkud kamínek pochází.

Zájmové kroužky

Vážení rodiče, rádi bychom Vás upozornili, že pokud dítě v průběhu školního roku začne navštěvovat doučovací, zájmový nebo sportovní kroužek, je nutné provést změnu v zápisovém lístku do školní družiny. Pokud Vaše dítě začne chodit na jakýkoli kroužek, prosíme, informujte včas vedoucí ŠD e-mailem (marie.maxova@zsvencliku.cz) nebo prostřednictvím družinového notýsku o změně v odchodovém režimu. Děkujeme za pochopení, vedení ŠD​

Prodloužený víkend 25. - 28. 9. 2021

Rádi bychom připomněli, že na pondělí 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno a přejeme dětem příjemný odpočinek během tohoto prvního podzimního prodlouženého víkendu.

4. ročníky v Adršpachu

Třetí školní týden odjely čtvrté ročníky na adaptační výjezd do Teplic nad Metují. Ubytování v penzionu Metuje, na kopci u lesa, nadchlo naše žáky hned po příjezdu.

Adaptační výjezd žáků 6. ročníku

Letos opět proběhl adaptační výjezd šesťáků do Malé Skály u Turnova. Výjezd se opravdu vydařil.

další články