Vánoční stromeček - ZŠ Bratří Venclíků (7.C)

Dne 30. 11, 2022 se třída 7.C pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Klíčové účastnila pověšení, vlastnoručně žáky vyrobeného, vánočního řetězu na vánoční stromeček u stanice metra Rajská Zahrada..

Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd

Od středy 5. října 2022 mohou žáci základních a středních škol posílat nominace svých oblíbených pedagogů do 30. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos.

Výzdoba a rozsvícení vánočního stromku Prahy 14

Vážení, rádi bychom v letošním roce navázali na úspěšnou spolupráci z roku minulého při výzdobě vánočního stromku Prahy 14. Zdobit budeme ve středu 30.11. 2022 od 10:00 do 13:00 opět u stanice metra Rajská zahrada, kde již od 10:00 bude také nainstalován živý betlém se zvířátky. Od 16:00 pak bude hezký doprovodný program zakončený rozsvícením stromečku.

Ředitelské volno 18. 11. 2022 (pátek)

Ředitelské volno 18. 11. 2022 (pátek) z provozních důvodů.

Škola v přírodě 3. A + 3. B

Třeťáci dojeli v pořádku a užívají si podzimní sluníčko.

Zlatý Ámos - 30. ročník, šk. rok 2022-2023

Od středy 5. října 2022 mohou žáci základních a středních škol posílat nominace svých oblíbených pedagogů do 30. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos.

Týden Akademie věd ČR

Týden Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Plynule navazuje na úspěšný Týden vědy a techniky AV ČR.

Školní družina - říjen 2022

Zahajují svou činnost kroužky ŠD, Nabídka pro děti 3.-6. oddělení, návštěva Divadla GONG, Přerušení činnosti školní družiny ve dnech, Výzva pro rodiče, kteří ještě neuhradili poplatek za školní družinu

Teribear a Venclíci se vrátili na Letnou

Po dvouleté covidové odmlce, kdy byla účast možná pouze prostřednictvím webové aplikace, se charitativní happening Teribear hýbe Prahou vrátil do své původní podoby – sedmidenního nonstop běžecko-chodeckého setkání příznivců pohybu v Letenských sadech.

Balíček okamžité podpory Pražanům

Magistrát hl. m. Prahy ve svém usnesení z Rady HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 rozhodl o přijetí opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti formou opatření, na která lze žádat příspěvek.

Adaptační výjezd žáků 6. ročníku (7. 9. až 9. 9. 2022)

Letošní adaptační výjezd šesťáků do Malé Skály u Turnova se opravdu vydařil. První den se žáci seznámili s okolím hotelu Kavka a odpoledne vyrazili na turistický výlet do Dolánek. V místním Dlaskově statku děti vyslechly vyprávění o životě sedláka Dlaska a jeho rodiny.

VĚDA NÁS BAVÍ – vědecké kroužky pro děti

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků ze dne 12. 9.

V pondělí dne 12. 9. 2022 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

Oznámení o nálezu mobilního telefonu

Minulý týden byl na školní zahradě u herních prvků nalezen mobilní telefon. Viditelné sms jsou ve vietnamštině. Telefon lze vyzvednout na ředitelství školy.

Nevolnost žáků 4.B

Veškerá měření provedená HZS byla negativní, všechny koncentrace jsou v normě. Děti jsou v pořádku a byly předány do péče rodičů.

Nevolnost žáků ve 4.B

Z důvodu nevolnosti (zvracení, závratě) žáka 4.B byla zavolána RZS. Vzhledem k podobným potížím lehčího rázu u několika dalších dětí ve stejné třídě, zavolali záchranáři z preventivních důvodů další složky IZS. Měřením nebyl ve třídách zjištěn žádný problém, na chodbách nižší množství kyslíku. Děti jsou v pořádku, může jít i o reakci na prudkou změnu počasí nebo virózu. O dalším Vás budeme informovat. Za vedení školy Mgr. Z. Kafková

Změna adresy Bakalářů

Během prázdnin došlo ke změně adresy Bakalářů. Pokud máte adresu uloženou nebo používáte mobilní aplikaci, tak je potřeba provést změnu.

Volba členů do Školské rady z řad zákonných zástupců 12. 9.

V pondělí 12. 9. 2022 proběhne, v rámci třídních schůzek, volba člena Školské rady za pana Šímu, kterému vypršel mandát. Novým členem se stane jeden z vámi vybraných zájemců.

Підготовчі збори для батьків майбутніх першокласників __Přípravná schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Нагадуємо батькам майбутніх першокласників, прийнятих у червні-серпні 2022 року про підготовчі збори, які відбудуться у понеділок, 29 серпня, з 14 до 15 години в шкільній їдальні. Також це додатковий термін для батьків, які не змогли прийти на збори у понеділок 20.06.2022.___Rádi bychom připomněli rodičům budoucích prvňáčků přijatých v rozmezí červen - srpen 2022 přípravnou schůzku, která proběhne v pondělí 29. 8. od 14 do 15 hodin ve školní jídelně. Je to zároveň náhradní termín pro rodiče, kteří se nemohli dostavit na přípravnou schůzku v pondělí 20. 6. 2022.

Prázdninový provoz ZŠ Bří Venclíků během léta 2022

Prázdninový provoz ZŠ Bří Venclíků během léta 2022.

další články