Třídní schůzky a Obec rodičů v pondělí 21. 9. 2020

Plánované třídní schůzky se uskuteční podle pokynů třídních učitelů. Schůzka Obce rodičů (zástupci tříd) se vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude konat. Důležité informace obdrží zástupci e-mailem (jsou i zde uvnitř článku). S případnými dotazy se obracejte na vedení školy, nejlépe rovněž prostřednictvím e-mailu.

Přípravy na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy

Nabídka příprav na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy

TERIBEAR 2020

Informace o letošním ročníku akce omezené podle koronavirových opatření.

POVINNÉ ROUŠKY OD ČTVRTKA 10. 9. 2020

Aktuální informace o rouškách ve škole k 9. 9. 2020 14:00

Základní hygienická pravidla pro provoz školy platná od 1. 9. 2020

Aktuální hygienická pravidla provozu školy vycházející z Doporučení MZ a MŠMT.

1. září 2020

Informace k organizaci prvního školního dne.

Vrácení plateb za školní družinu

V článku naleznete informace týkající se vrácení plateb za školní družinu.

Prázdninový provoz školy 2020

V článku naleznete prázdninový provoz školy 2020.

Poslední školní den

Informace o průběhu posledního školního dne (pátek 26. 6. 2020) najdete uvnitř článku.

Nařízení ředitelky školy ke konzultacím pro žáky 2. stupně

Podrobná pravidla pro vstup žáků 2. stupně na vypsané konzultace v období 8. - 25. 6. 2020 najdete uvnitř článku.

Informace o hodnocení vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vysvědčení bude vycházet z Vyhlášky MŠMT č. 211 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí. Podrobné informace najdete uvnitř článku.

Příměstský sportovní tábor na Plechárně

Nabídka příměstského sportovního tábora na Plechárně (2 termíny v srpnu) .

Aktuální červnové informace

Třídní schůzky 8. 6. byly z hygienicko-epidemiologických důvodů zrušeny. Pokud potřebujete cokoli projednat, domluvte si individuální konzultaci s konkrétním vyučujícím. Způsob účasti žáků druhého stupně na konzultacích ve škole bude upřesněn jednotlivými vyučujícími. Neposílejte děti do školy bez předchozí domluvy a bez potvrzení o bezinfekčnosti. Konec školního roku bude 26. 6. (na 29. a 30. 6. bylo vyhlášeno ředitelské volno). Způsob rozdání vysvědčení bude upřesněn podle aktuální hygienicko-epidemiologické situace.

Sportovní tábor

Nabídka příměstského sportovního tábora pro léto 2020.

8. června se otevírá škola pro žáky 6. - 8. ročníků

Od 8. 6. 2020 mohou do školy i zbývající ročníky ZŠ. Informace naleznete uvnitř článku.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Vážení rodiče, v letošním školním roce jednotné přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021  vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělávání šestiletých a osmiletých gymnázií. Podrobnější informace najdete zde.

25. května se otevírají školy pro žáky 1. stupně

Od 25. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny 15 žáků.  Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 8:00 hod. Po tomto datu již nebude možné žáka dodatečně přihlašovat. Všechny podrobnosti a přihlášku k docházce najdete uvnitř článku.

11. května se otevírají školy pro žáky devátých ročníků

Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků a jejich obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 8:00 hod. Po tomto datu již nebude možné žáka dodatečně přihlašovat. Všechny potřebné informace najdete uvnitř článku.

Konzultační hodiny

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na pravidelné konzultační hodiny, které proběhnou v plánovaném termínu, tedy v pondělí 27. 4. Vzhledem k současné mimořádné situaci je počet účastníků omezen, je nutné se k jednotlivým vyučujícím objednat. Uvnitř článku najdete odkaz na rezervační systém a odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají současné výuky.

Žáci přijatí do 1. ročníku a přípravné třídy na školní rok 2020/2021

Seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníku a přípravné třídy najdete uvnitř článku. Škola na zkoušku ani červnová přípravná třídní schůzka se vzhledem k mimořádným opatřením pravděpodobně neuskuteční. Případné dotazy nám zašlete e-mailem na adresu zastupkyne-1.stupen@zsvencliku.cz, rádi Vám je zodpovíme  prostřednictvím e-mailu, případně Vás budeme telefonicky kontaktovat. Podrobnosti se dozvíte na zahajovací schůzce 1. září  (bude hned po slavnostním zahájení, tj. v cca 9 hodin).

další články