Dokumenty


Řád školní družiny

  • od 1. 9. 2023
  • včetně dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2024

Zápisový lístek do školní družiny

Dodatek k přihlášce - objednání čipů

Informace k čipovému systému ve školní družině

Uvolňovací list ze školní družiny

Odhlášení ze školní družiny