KontaktSeznam kontaktů


Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Klára Machová ředitelka školy 281000033 reditelna@zsvencliku.cz
Mgr. Kateřina Dufková zástupkyně pro 2. stupeň 281000028 zastupkyne-2.stupen@zsvencliku.cz
Mgr. Zuzana Kafková zástupkyně pro 1. stupeň 281000034 zastupkyne-1.stupen@zsvencliku.cz
Ing. Pavla Boturová ekonomka školy 281000037 pavla.boturova@zsvencliku.cz
Irena Stiborová hospodářka školy 281000031 irena.stiborova@zsvencliku.cz
Eva Zelenková vedoucí školní jídelny 281864244 jidelna@zsvencliku.cz
Marie Maxová vedoucí školní družiny 739482850 marie.maxova@zsvencliku.cz
kontakt pro úřední styk info@zsvencliku.cz
datová schránka pve2y4n
Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Simona Rounová třídní učitelka 0.A 281000066 simona.rounova@zsvencliku.cz
Ing. Zita Vodičková třídní učitelka 1.A 281000027 zita.vodickova@zsvencliku.cz
Mgr. Zita Kadlecová třídní učitelka 1.B 281000027 zita.kadlecova@zsvencliku.cz
Mgr. Irena Bátrlová třídní učitelka 2.A 281000035 irena.batrlova@zsvencliku.cz
Mgr. Jana Dvořáková třídní učitelka 2.B 281000029 jana.dvorakova@zsvencliku.cz
Mgr. Miroslava Svobodová třídní učitelka 2.C 281000029 miroslava.svobodova@zsvencliku.cz
Ing. Iveta Vávrová třídní učitelka 3.A 281000035 iveta.vavrova@zsvencliku.cz
Karina Nováková třídní učitelka 3.B 281000038 karina.novakova@zsvencliku.cz
Bc. Lenka Pastrňáková třídní učitelka 4.A 281000038 lenka.pastrnakova@zsvencliku.cz
Michaela Šimková DiS. třídní učitelka 4.B 281000020 michaela.simkova@zsvencliku.cz
Pavla Marie Růžková třídní učitelka 4.C 281000020 pavla.ruzkova@zsvencliku.cz
PaedDr. Agnesa Bergerová třídní učitelka 5.A 281000036 agnesa.bergerova@zsvencliku.cz
Václav Matys třídní učitel 5.B 281000024 vaclav.matys@zsvencliku.cz
Mgr. Miroslava Šestáková třídní učitelka 5.C 281000036 miroslava.sestakova@zsvencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Veronika Lišková třídní učitelka 6.B 281000024 veronika.liskova@zsvencliku.cz
Mgr. Marcela Vydrová třídní učitelka 6.A 281000023 marcela.vydrova@zsvencliku.cz
PhDr. Oldřich Chládek třídní učitel 7.A 281000026 oldrich.chladek@zsvencliku.cz
Mgr. Martin Weiser třídní učitel 7.A 281000070 martin.weiser@zsvencliku.cz
Bc. Veronika Kolesárová třídní učitelka 7.B 281000070 veronika.kolesarova@zsvencliku.cz
Mgr. Kateřina Dufková třídní učitelka 7.B 281000028 zastupkyne-2.stupen@zsvencliku.cz
RNDr. Jaroslava Lavičková třídní učitelka 7.D 281000022 jaroslava.lavickova@zsvencliku.cz
Mgr. Radka Bobysudová třídní učitelka 8.A 281000026 radka.bobysudova@zsvencliku.cz
Mgr. Marcela Kosteasová třídní učitelka 8.B 281000023 marcela.kosteasova@zsvencliku.cz
Mgr. Martin Kratochvíl třídní učitel 8.C 281000024 martin.kratochvil@zsvencliku.cz
Mgr. Jitka Carevová třídní učitelka 9.A 281000030 jitka.carevova@zsvencliku.cz
Mgr. Ivana Klíčová třídní učitelka 9.B 281000023 ivana.klicova@zsvencliku.cz
Mgr. Blanka Pokorná učitelka 281000022 blanka.pokorna@zsvencliku.cz
Mgr. Radka Krejzová učitelka 281000023 radka.krejzova@zsvencliku.cz
Ing. Tomáš Olša učitel 281000069 tomas.olsa@zsvencliku.cz
Mgr. Elena Pashkovskaya učitelka 281000030 elena.pashkovskaya@zsvencliku.cz
Zdeněk Stibor učitel 281000069 zdenek.stibor@zsvencliku.cz
Mgr. Petr Menzel učitel 281000069 petr.menzel@zsbrivencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Marcela Vydrová výchovná poradkyně 281000073 marcela.vydrova@zsvencliku.cz
Mgr. Jitka Carevová metodička prevence 281000030 jitka.carevova@zsvencliku.cz
Mgr. Lucie Mildner speciální pedagožka 281000032 lucie.pekarkova@zsvencliku.cz
kabinet asistentů 281000061
Mgr. Julia Lukina psycholožka 281000032 julia.lukina@zsvencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
Školní družina druzina@zsvencliku.cz
Marie Maxová vedoucí vychovatelka, 1.odd 739482850 marie.maxova@zsvencliku.cz
Martina Němcová vychovatelka, 2.odd. martina.nemcova@zsvencliku.cz
Marie Slavatová vychovatelka, 3.odd. marie.slavatova@zsvencliku.cz
Renata Mrvová vychovatelka, 4.odd. 739482843 renata.mrvova@zsvencliku.cz
Jolana Havelková vychovatelka, 5.odd. jolana.havelkova@zsvencliku.cz
Týna Jílková vychovatelka, 6.odd. tyna.jilkova@zsvencliku.cz
Zlatuše Meyerová vychovatelka, 7.odd. 732581240 zlatuse.meyerova@zsvencliku.cz
Alena Antošová vychovatelka, 8.odd. alena.antosova@zsvencliku.cz
Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Pavla Boturová ekonomka školy 281000037 pavla.boturova@zsvencliku.cz
Josef Horáček školník 281000039 josef.horacek@zsvencliku.cz
Ing. Solár vrátnice 281000025