KontaktSeznam kontaktů


Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
škola DS: pve2y4n info@zsvencliku.cz konzultace
Mgr. Klára Machová ředitelka školy 281000033 klara.machova@zsvencliku.cz 001 konzultace
Mgr. Kateřina Dufková zástupkyně pro 2. stupeň 281000028 katerina.dufkova@zsvencliku.cz 003 konzultace
Mgr. Zuzana Kafková zástupkyně pro 1. stupeň 281000034 zuzana.kafkova@zsvencliku.cz 002 konzultace
Ing. Pavla Boturová ekonomka školy 281000037 pavla.boturova@zsvencliku.cz 004 konzultace
Irena Stiborová hospodářka školy 281000031 irena.stiborova@zsvencliku.cz 005 konzultace
Zlatuše Meyerová vedoucí školní družiny 739482850 zlatuse.meyerova@zsvencliku.cz 096 konzultace
Eva Zelenková vedoucí školní jídelny 739066207, 281000060 eva.zelenkova@zsvencliku.cz 059 konzultace
Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
Ing. Iveta Vávrová třídní učitelka 1.A 281000035 iveta.vavrova@zsvencliku.cz 115 konzultace
Mgr. Danuše Kubošová třídní učitelka 1.C 281000027 danuse.kubosova@zsvencliku.cz 159 konzultace
Mgr. Blanka Pokorná třídní učitelka 4.A 281000027 blanka.pokorna@zsvencliku.cz 159 konzultace
Karina Nováková třídní učitelka 1.B 281000038 karina.novakova@zsvencliku.cz 156 konzultace
Mgr. Lucie Kleprlíková třídní učitelka 2.B 281000029 lucie.kleprlikova@zsvencliku.cz 118 konzultace
Mgr. Irena Bátrlová třídní učitelka 2.A 281000035 irena.batrlova@zsvencliku.cz 115 konzultace
Bc. Lenka Pastrňáková třídní učitelka 5.B 281000036 lenka.pastrnakova@zsvencliku.cz 216 konzultace
Mgr. Jana Malá třídní učitelka 3.B 281000036 jana.mala@zsvencliku.cz 216 konzultace
Mgr. Jitka Zukalová třídní učitelka 2.C 281000029 jitka.zukalova@zsvencliku.cz 118 konzultace
Mgr. Stanislava Motalová třídní učitelka 3.A 281000038 stanislava.motalova@zsvencliku.cz 156 konzultace
Mgr. Simona Rounová třídní učitelka přípravné třídy 281000066 simona.rounova@zsvencliku.cz 132 konzultace
Mgr. Zita Vodičková třídní učitelka 4.B 281000027 zita.vodickova@zsvencliku.cz 159 konzultace
Mgr. Zuzana Kafková učitelka 281000034 zuzana.kafkova@zsvencliku.cz 002 konzultace
Michaela Šimková, DiS. třídní učitelka 5.A 281000020 michaela.simkova@zsvencliku.cz 215 konzultace
Michal Breza učitel 281000070 michal.breza@zsvencliku.cz 225 konzultace
Pavla Marie Růžková třídní učitelka 5.C 281000020 pavla.marie.ruzkova@zsvencliku.cz 221 konzultace
Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
Bc. Alžběta Potůčková učitelka 281000023 alzbeta.potuckova@zsvencliku.cz 229 konzultace
Ing. Tomáš Olša učitel 281000069 tomas.olsa@zsvencliku.cz 230 konzultace
Mgr. Elena Pashkovská třídní učitelka 7.B 281000030 elena.pashkovska@zsvencliku.cz 231 konzultace
Mgr. Ivana Klíčová třídní učitelka 8.C 281000023 ivana.klicova@zsvencliku.cz 229 konzultace
Mgr. Jaroslava Lejzo učitelka 281000026 jaroslava.lejzo@zsvencliku.cz 221 konzultace
Mgr. Jitka Carevová třídní učitelka 8.A 281000030 jitka.carevova@zsvencliku.cz 231 konzultace
Mgr. Kateřina Dufková třídní učitelka 9.B 281000028 katerina.dufkova@zsvencliku.cz 003 konzultace
Mgr. Klára Machová učitelka 281000033 klara.machova@zsvencliku.cz 001 konzultace
Mgr. Marcela Kadlecová učitelka 281000024 marcela.kadlecova@zsvencliku.cz 199 konzultace
Mgr. Marcela Vydrová, MBA třídní učitelka 9.A 281000073 marcela.vydrova@zsvencliku.cz 227 konzultace
Mgr. Nataša Tjutčevová učitelka 281000024 natasa.tjutcevova@zsvencliku.cz 199 konzultace
Mgr. Radka Bobysudová třídní učitelka 7.A 281000026 radka.bobysudova@zsvencliku.cz 221 konzultace
Ing. Radomíra Kowalska třídní učitelka 7.C 281000022 radomira.kowalska@zsvencliku.cz 202 konzultace
Mgr. Zuzana Kafková učitelka 281000034 zuzana.kafkova@zsvencliku.cz 002 konzultace
Michal Breza třídní učitel 6.B 281000070 michal.breza@zsvencliku.cz 225 konzultace
Petr Menzel učitel 281000069 petr.menzel@zsvencliku.cz 230, 226 konzultace
PhDr. Petr Košik, MiSc. třídní učitel 6.A 281000070 petr.kosik@zsvencliku.cz 225 konzultace
RNDr. Jaroslava Lavičková učitelka 281000022 jaroslava.lavickova@zsvencliku.cz 202 konzultace
Ing. Romana Šikýřová učitelka 281000073 romana.sikyrova@zsvencliku.cz 227 konzultace
Veronika Pernicová učitelka 281000023 veronika.pernicova@zsvencliku.cz 229 konzultace
Bc. Vojtěch Pröschl učitel 281000023 vojtech.proschl@zsvencliku.cz 229 konzultace
Václav Matys třídní učitel 8.B 281000070 vaclav.matys@zsvencliku.cz 225 konzultace
Zdeněk Stibor učitel 281000069 zdenek.stibor@zsvencliku.cz 230 konzultace
Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
Božena Soukupová asistentka učitele 281000061 bozena.soukupova@zsvencliku.cz 93, 94 konzultace
Lenka Pastrňáková asistentka učitele 281000061 lenka.pastrnakova@zsvencliku.cz 93, 94 konzultace
Martina Poppelová asistentka učitele 281000061 martina.popelova@zsvencliku.cz 93, 94 konzultace
Martina Zárubová asistentka učitele 281000061 martina.zarubova@zsvencliku.cz 93, 94 konzultace
Mgr. Elena Pashkovská koordinátor pro cizince 281000030 elena.pashkovskaya@zsvencliku.cz 231 konzultace
Mgr. Jana Malá výchovná poradkyně pro 2. stupeň 281000036 jana.mala@zsvencliku.cz 216 konzultace
Mgr. Jaroslava Lejzo koordinátor pro adaptaci 281000026 jaroslava.lejzo@zsvencliku.cz 221 konzultace
Mgr. Jitka Carevová metodička prevence 281000030 jitka.carevova@zsvencliku.cz 231 konzultace
Mgr. Simona Rounová speciální pedagožka 281000066 simona.rounova@zsvencliku.cz 132 konzultace
Mgr. Zita Kadlecová výchovná poradkyně pro 1. stupeň 281000027 zita.kadlecova@zsvencliku.cz 159 konzultace
Michaela Petříková asistentka učitele 281000061 michaela.petrikova@zsvencliku.cz 93, 94 konzultace
PhDr. Barbora Vonolfen školní psycholožka 281000032 barbora.vonolfen@zsvencliku.cz 131 konzultace
Tina Jílková asistentka učitele 281000061 tina.jilkova@zsvencliku.cz 93, 94 konzultace
Zdeňka Nytlová asistentka učitele 281000061 zdenka.nytlova@zsvencliku.cz 93, 94 konzultace
Šárka Papšíková asistentka učitele 281000061 sarka.papsikova@zsvencliku.cz 93, 94 konzultace
Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
Alena Antošová vychovatelka, oddělení 5 724380808 alena.antosova@zsvencliku.cz 095 konzultace
Božena Soukupová vychovatelka, oddělení 6 (částečně) 732581240 bozena.soukupova@zsvencliku.cz 095 konzultace
Martina Němcová vychovatelka, oddělení 1 739482843 martina.nemcova@zsvencliku.cz 095 konzultace
Martina Poppelová vychovatelka, oddělení 6 (částečně) 732581240 martina.poppelova@zsvencliku.cz 095 konzultace
Mgr. Jolana Havelková vychovatelka, oddělení 2 731674691 jolana.havelkova@zsvencliku.cz 095 konzultace
Mária Slavatová vychovatelka, oddělení 4 724395269 maria.slavatova@zsvencliku.cz 095 konzultace
Zlatuše Meyerová vedoucí školní družiny, oddělení 3 739482850 zlatuse.meyerova@zsvencliku.cz 096 konzultace
Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
Mgr. Marcela Vydrová, MBA metodik EVVO 281000024 marcela.vydrova@zsvencliku.cz 227 konzultace
Josef Horáček školník 281000039 josef.horacek@zsvencliku.cz 136 konzultace
LAWYA advisors, s.r.o. pověřenec pro ochranu osobních údajů 770606082 poverenec@lawya.cz není konzultace
Martina Zahradníková vrátná 281000025 martina.zahradnikova@zsvencliku.cz 147 konzultace
Petr Menzel koordinátor ICT 281000069 petr.menzel@zsvencliku.cz 230, 226 konzultace
Roman Dvořák údržba 281000039 roman.dvorak@zsvencliku.cz 136 konzultace
Vladimír Brož kustod tělocvičny 281000071 vladimir.broz@zsvencliku.cz konzultace