Naše "Štěstí" v Galerii 14

Jako správní výtvarníci jsme si na svých dílech, které měly letos v rámci 28. ročníku výtvarné soutěže žáků základních škol Městské části Prahy 14 společné téma "Štěstí", dali záležet. Naše radost byla velikánská, když jsme všechny výkresy dne 19. června 2024 na vlastní oči spatřili v Galerii 14. Staly se společně s ostatními dílky jiných žáků ozdobným prvkem celé této krásné výstavy, na což jsme náležitě pyšní.

Mgr. Irena Bátrlová a 2.A