Škola půjčuje žákům tablety pro výuku

Škola půjčuje v tomto školním roce 2023/2024 opět vybraným žákům 2. stupně, kteří projevili zájem, tablety pro výuku. Žáci po podpisu výpůjční smlouvy mají možnost tablet využívat během celého školního roku až do 30. 6. 2024 včetně jeho braní si domů. Na rozdíl od jiných soukromých zařízení jsou tyto tablety ve škole dovoleny. V letošním roce se bude zapůjčovat minimálně 18 těchto tabletů. Pokud má žák zájem o zapůjčení, tak:

  • ze svého školního emailu
  • napíše krátkou motivační zprávu na téma "jak by používání tabletu mu pomohlo k lepším výsledkům"
  • na email petr.menzel@zsvencliku.cz