1. stupeň - kontakty


Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Simona Rounová třídní učitelka 0.A 281000066 simona.rounova@zsvencliku.cz
Ing. Zita Vodičková třídní učitelka 1.A 281000027 zita.vodickova@zsvencliku.cz
Mgr. Zita Kadlecová třídní učitelka 1.B 281000027 zita.kadlecova@zsvencliku.cz
Mgr. Irena Bátrlová třídní učitelka 2.A 281000035 irena.batrlova@zsvencliku.cz
Mgr. Jana Dvořáková třídní učitelka 2.B 281000029 jana.dvorakova@zsvencliku.cz
Mgr. Miroslava Svobodová třídní učitelka 2.C 281000029 miroslava.svobodova@zsvencliku.cz
Ing. Iveta Vávrová třídní učitelka 3.A 281000035 iveta.vavrova@zsvencliku.cz
Karina Nováková třídní učitelka 3.B 281000038 karina.novakova@zsvencliku.cz
Bc. Lenka Pastrňáková třídní učitelka 4.A 281000038 lenka.pastrnakova@zsvencliku.cz
Michaela Šimková DiS. třídní učitelka 4.B 281000020 michaela.simkova@zsvencliku.cz
Pavla Marie Růžková třídní učitelka 4.C 281000020 pavla.ruzkova@zsvencliku.cz
PaedDr. Agnesa Bergerová třídní učitelka 5.A 281000036 agnesa.bergerova@zsvencliku.cz
Václav Matys třídní učitel 5.B 281000024 vaclav.matys@zsvencliku.cz
Mgr. Miroslava Šestáková třídní učitelka 5.C 281000036 miroslava.sestakova@zsvencliku.cz