Zápisy (0. a 1. ročník)


Zápis do prvního ročníku ZŠ  a do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

V pondělí 8. 4. 2024 od 14 do 18 hodin (řádný termín) od pondělí 22. 4. 2024 od 14 do 16 hodin (náhradní termín pro děti, které z důvodu nemoci nemohly řádného termínu zúčastnit) proběhne prezenční zápis do první a přípravné třídy pro školní rok 2024/2025, pokud možno za účasti zapisovaného dítěte. Všechny podané v obou termínech jsou rovnocenné.

Aktualizované formuláře žádostí a rezervační systém RESERVANDO jsou k dispozici od 2. 4. 2024.

Mapa spádových obvodů (zadejte ulici s číslem popisným a zobrazí se spádová ZŠ): spadovostpraha.cz

 

Náležitosti k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v prvním ročníku:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty a dokument dokládající místo pobytu žadatele (dítěte).
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (je možné vyplnit předem doma, nebo na místě)

Náležitosti k žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty.
 • vyplněná Žá dost o př ijetí k základnímu vzdělávání 
 • vyplněná Žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
 • Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • v případě zájmu o zařazení do přípravné třídy navíc vyplněná Žádos to přijet í do přípravné třídy . Vhodnost zařazení do přípravné třídy musí být také uvedena v přiložených doporučeních školského poradenského zařízení.

Náležitosti k předčasnému zahájení školní docházky (v období od září do konce června příslušného školního roku):

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání stačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
 • dítě narozené od září do konce prosince - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • dítě narozené od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud žádáte o odklad, nebo naopak o předčasné zahájení školní docházky, žádost je nutné podat podle § 36 odst. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 4 školského zákona podat současně s  oběma doporučujícími posudky.

 


 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí k povinné školní docházce (zápis  do prvního ročníku 2024/2025):

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, ve školském obvodu školy v plném znění najdete zde Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 je 56 žáků. V případě většího počtu zájemců splňujících kritérium 1, než je kapacita budoucího prvního ročníku, proběhne veřejné losování.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, v městské části Praha 14. Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 je 56 žáků. V případě, že kapacitu budoucího prvního ročníku nenaplní děti splňující kritérium 1, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 2 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 je 56 žáků. V případě, že kapacitu budoucího prvního ročníku  nenaplní děti splňující kritérium 1 a 2, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 3 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. Kapacita prvního ročníku pro školní rok  2024/2025 je 56 žáků. V případě, že kapacitu budoucího prvního ročníku  nenaplní děti splňující kritérium 1 - 3, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 4. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování.

Aktuální formuláře (Žádosti)