Školní jídelna


DŮLEŽITÉ!!!!!

Žáci přítomni ve škole na prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášeny. V době nepřítomnosti ve škole je nutné oběd odhlásit. Ostatní žáci na distanční výuce mají obědy odhlášeny.

Pokud se bude dítě stravovat ve školní jídelně musí mít včas zaplacené obědy t.j. nyní do 12.4.2021 a následně vždy do konce  měsíce na měsíc následující. Nebude-li mít strávník zaplacené stravné nemá nárok na odebrání stravy. Dále je nutné nosit identifikační čip bez kterého mu také nemusí být strava vydána.

Od 12.4.2021 se vaří opět 2 menu. Nezapomínejte si včas objednávat.

Děkujeme a těšíme se na vás.

 

 

 

Vzhledm ke zvýšeným hygienickým opatřením není možné vydávat jídlo do přinesených nádob z domova.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Od 1.9.2020 se navyšuje cena stravného.

První kategorie               7-10 let        25,- Kč                 měsíční paušál - 530,-Kč

Druhá kategorie            11-14 let        27,-Kč                 měcíční paušál  - 570,-Kč

Třetí kategorie              15 a více let    29,-Kč                 měsíční paušál  - 610,-Kč

Pokud strávník dovrší ve školním roce t.j. od 1.9. do 31.8. věku pro zařazení do vyšší kategorie je dle vyhlášky MŠMT č. 107/2008sb. zařazen již od začátku školního roku.

POZOR ZMĚNA!!!! již se nebudou rozdávat složenky pro platbu stravého. Zákonný zástupce si částku může zjisti na e-jídelníčku v odkazu stav konta nebo si spočítá počet stravných dnů a vynásobí cenou oběda pro danou kategorii nebo si založí trvalý příkaz ve výši měsíčniho paušálu. Vyúčtování přeplatků 1x ročně v červenci na bankovní účty uvedené na začátku školního roku. Případné změny účtu je třeba hlásit vedoucí školní jídelny.

 

číslo účtu školní jídelny 8634091/0100

Přihlašování a objednávky

Ukončení stravování

Pro ukončení stravování je nutné vyplnit žádost o ukončení /stažení v příloze/

Jídelníček

Jídelníček je ke stažení v příloze.

Od 13.12.2014 povinnost označovat alergeny v pokrmech. viz. příloha.

Čísla za menu označují alergeny v pokrmech viz. seznam alergenů.

Provozní řád jídelny

Školní jídelna