Školní jídelna


Po dobu distanční výuky budou strávníkům obědy odhlášeny.

 

 

Od 1.9.2020 se navyšuje cena stravného.

První kategorie               7-10 let        25,- Kč                 měsíční paušál - 530,-Kč

Druhá kategorie            11-14 let        27,-Kč                 měcíční paušál  - 570,-Kč

Třetí kategorie              15 a více let    29,-Kč                 měsíční paušál  - 610,-Kč

Pokud strávník dovrší ve školním roce t.j. od 1.9. do 31.8. věku pro zařazení do vyšší kategorie je dle vyhlášky MŠMT č. 107/2008sb. zařazen již od začátku školního roku.

POZOR ZMĚNA!!!! již se nebudou rozdávat složenky pro platbu stravého. Zákonný zástupce si částku může zjisti na e-jídelníčku v odkazu stav konta nebo si spočítá počet stravných dnů a vynásobí cenou oběda pro danou kategorii nebo si založí trvalý příkaz ve výši měsíčniho paušálu. Vyúčtování přeplatků 1x ročně v červenci na bankovní účty uvedené na začátku školního roku. Případné změny účtu je třeba hlásit vedoucí školní jídelny.

 

číslo účtu školní jídelny 8634091/0100

Přihlašování a objednávky

Ukončení stravování

Pro ukončení stravování je nutné vyplnit žádost o ukončení /stažení v příloze/

Jídelníček

Jídelníček je ke stažení v příloze.

Od 13.12.2014 povinnost označovat alergeny v pokrmech. viz. příloha.

Čísla za menu označují alergeny v pokrmech viz. seznam alergenů.

Provozní řád jídelny

Školní jídelna