V současné době probíhají stavební práce na střeše školy, které omezují provoz i v budově a jejím bezprostředním okolí. Proto upozorňujeme žáky i zaměstnance školy na přísný zákaz pohybu mimo vymezené koridory před školou i na školním pozemku. Dále upozorňujeme na nemožnost parkování koloběžek u zamykacích stojanů. Rovněž není dovoleno zamykat koloběžky k mobilním zábranám a brát si je dovnitř budovy.