Dějepisná olympiáda 2024

Tématem letošní dějepisné olympiády byly starší české dějiny s podtitulem „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí – Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Školního kola se zúčastnilo celkem 21 žáků 8. a 9. tříd. Za zmínku zajisté stojí, že 19 žáků splnilo hranici pro postup do okresního kola.

V něm naši školu zastupovali vítězka školního kola Veronika Bukovská z 8.B a Vojtěch Schuh z 9.A. V silné konkurenci 52 žáků z celé Prahy 9, které se konalo na ZŠ Tupolevova, obsadili naši žáci skvělé dělené 6-7.místo – Vojta Schuh, resp. 30. místo – Veronika Bukovská. Vojtovi chyběly pro postup do krajského kola pouhé dva body.

Děkuji všem za účast a skvělé výsledky

Václav Matys