Finanční gramotnost – 9. ročníky

Ke konci školního roku se žáci devátých ročníků seznámili s finanční gramotností. Po trošce
teorie si vyzkoušeli hospodaření s penězi, práci s úvěry, hypotékami, akciemi a pododbně u hry
Finanční svoboda.

RnDr. Jaroslava Lavičková