Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd

Co bychom mohli udělat, aby přijímací řízení proběhlo v klidu?

  • Ve škole získat co nejlepší hodnocení v pololetí 9. třídy. Na přihlášky se uvádí také hodnocení z obou pololetí 8. třídy ( na většinu škol).
  • Pokud plánujete podat přihlášku na uměleckou školu, je potřeba ji podat do konce listopadu. Talentové zkoušky nemají jednotný termín, ale probíhají většinou v lednu, každá škola posílá požadavky a termíny individuálně.
  • Termín podání přihlášky na ostatní střední školy je 1.3.2023. Termín dodání informace o výběru školy do ZŠ je do 10.2.2023. Formulář jste obdrželi přes informační systém BAKALÁŘ.
  • Termíny přijímacího řízení jsou:

 

Podrobnosti jsou v příloze.

  • Pokud chcete udělat ještě víc pro vaši jistotu, můžete své děti přihlásit na přípravu přímo na středních školách, například: https://www.to-das.cz/prijimacky-nanecisto/?, nebo poslat budoucí studenty na zkoušky nanečisto, termíny a školy naleznete na internetu.
  • Pro základní přehled škol dostanou žáci publikaci Atlas školství , která má i svou elektronickou podobu: https://www.atlasskolstvi.cz/. Žáci 9. tříd se svými třídními učiteli navštíví metodické oddělení úřadu práce ve dnech 22. a 23. listopadu.
  • Individuální konzultace s výchovnou poradkyní budou probíhat bez objednání každé pondělí ve 14,30 – 16,00 ve škole v 1. patře, č. dveří 216. Pokud se budete chtít poradit v jiný čas, je možné dohodnout termín na e-mailu : jana.mala@zsvencliku.cz
  • Průběh zkoušek a přijímací řízení popíši aktuálně. Jen bych ráda upozornila, že dostat se na kvalitní střední školu se v posledních dvou letech hodně ztížilo, je dobré vybírat školu, která je v silách vašich dětí.

Hodně pevných nervů

Mgr. Jana Malá, výchovný poradce pro 2. stupeň


 

Uzpůsobení přijímacích zkoušek pro žáky s OMJ