Při účasti na konzultačních hodinách jsou žáci povinni dodržovat tato pravidla:

  1. Chodit pouze na předem dohodnuté konzultace.
  2. Na konzultace přicházet ve stanovený čas – ne dříve, ne později
  3. Při prvním vstupu do školy odevzdat pověřené osobě zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení s datem prvního vstupu do školy msmt.cz/file/52769 (v papírové podobě k dispozici na ředitelství školy) Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Při opakovaných návštěvách školy už není prohlášení nutné, žák se pouze přihlásí pověřené osobě.
  4. Po vstupu do šatny se přezout a použít dezinfekci. Šatní skříňky nejsou v provozu, věci si žák bere s sebou na konzultaci.
  5. Ve škole se zbytečně nezdržovat na chodbách, po ukončení konzultace opustit budovu.
  6. Používání roušek se řídí platnými předpisy, tj. ve společných prostorách v roušce, ve třídě podle pokynů vyučujícího.
  7. Školní jídelna je v provozu pouze pro žáky 1. stupně.

Opakované nedodržování pokynů může vést k vyloučení žáka z účasti na konzultacích.

v Praze dne 5. 6. 2020 Mgr. Klára Machová, ředitelka školy