Veškerá měření provedená HZS byla negativní, všechny koncentrace jsou v normě. Děti jsou v pořádku a byly předány do péče rodičů.