Realizace projektu Cirkulujme!

V týdnu od 22. 4. do 26. 4. 2024 se všechny třídy naší školy přihlášené do projektu Cirkulujme zúčastnily akcí spojených s tímto projektem. Tématem letošního ročníku soutěže byl littering a jeho dopady na životní prostředí.

Žáci byli v rámci projektu seznámeni s pojmy littering, cirkulace, zálohování. S ohledem, že od roku 2026 se plánuje v ČR zavedení zálohování PET lahví a plechovek, je tato osvěta žáků důležitá. Součástí projektu byly i úklidové akce, kterých se zúčastnilo 12 tříd z prvního stupně a 2 třídy za druhý stupeň. Úklidové práce probíhaly nejenom v okolí naší školy, ale také v Kyjích, v okolí rybníku Aloisov a rozhledny Doubravky.

Problematika odpadu, zvláště volně pohozené odpadky jsou značným celosvětovým problémem, mají dopad nejenom na životní prostředí, ale i na kvalitu života obyvatel...proč tedy neudělat dobrovolně něco pro nás všechny?

Ing. Ivet Vávrová, koordinátorka akce