Rozkvetlé Holandsko 2023

Školní výlet do rozkvetlého Holandska na konci března se nám velice vydařil. Z Prahy jsme odjížděli ve večerních hodinách. Cesta autobusem byla dlouhá, ale užili jsme si spoustu legrace.

Druhý den ráno nás čekala návštěva květinových zahrad v Keukenhofu. Následoval přejezd do Amsterdamu, kde jsme nejen prošli město, ale také jsme pluli lodí po grachtu.

Další den byla připravena prohlídka skanzenu Zaanse Schans. Velmi nás zaujala ukázka výroby typických holandských dřeváků a sýrů.

Ve městě Naarden jsme navštívili Comenius museum - místo pohřbení učitele národů Jana Amose Komenského.

Žáci 6. - 9. ročníků