Školní asistent

Od prosince 2022 zřizuje škola novou pracovní pozici školního asistenta. Školní asistent je nepedagogický pracovník, který poskytuje podporu v oblasti spolupráce školy a rodičů, zprostředkovává komunikaci mezi komunitou, školou a rodiči. Koordinuje činnosti související s inkluzí na škole, podporuje mimoškolní aktivity žáků, dopomáhá při organizaci stravování pro žáky a poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v přípravných třídách. Dále dopomáhá s administrativní a organizační činností pedagogů, aby pedagog získal více prostoru pro vlastní individuální práci se žáky.

Funkci školních asistentů vykonávají (kontakt):

  • Marie Slavatová