Školní družina - říjen 2022

 1. Zahajují svou činnost kroužky ŠD
  • VÝTVARNÝ - úterý (4. 10)
  • VÝTVARNÝ - čtvrtek (6. 10.)
  • ATLETIKA - pátek, 1x za 14 dní (7. 10.)
  • TANEČKY – pátek, 1x za 14 dní (14. 10.)
 2. Nabídka pro děti 3.-6. oddělení, návštěva Divadla GONG
  • 18. 10. 2022 od 14:15 hod.
  • představení: Záhada hlavolamu
  • přihlášení u vychovatelek jednotlivých oddělení
 3. V termínu od 17. do 21. 10. bude p. vychovatelka Zlatuše Meyerová na škole v přírodě. Její oddělení povede p. vychovatelka M. Němcová.
 4. Přerušení činnosti školní družiny ve dnech
  • 26.-27. 10. 2022 - podzimní prázdniny
  • 28. 10. – státní svátek
 5. Výzva pro rodiče, kteří ještě neuhradili poplatek za školní družinu
  • Pokud jste ještě neuhradili poplatek za školní družinu, uhraďte částku 2000,-Kč na účet školy do 14. 10. 2022. Variabilní symbol i číslo účtu mají Vaše děti zapsané v Zápisníku školní družiny. Děkujeme