Obec rodičů

  1. Covid-19 – děláme, co můžeme, situace se neustále mění, máme dostatek roušek, dezinfekce a veškerých prostředků na hygienickou ochranu, zřídili jsme izolační místnost pro děti s podezřením na onemocnění, dodržujeme bezpečnostní pokyny a hygienická opatření – viz Základní hygienická pravidla (web školy)
  2. Akce školy – hromadným akcím se budeme prozatím vyhýbat v důsledku nastalé situace, proběhne zatím pouze Den otevřené školy – 3. 10. 2020 na pozemku školy jako v loňském roce
  3. Volby – proběhnou za přísných hygienických opatření, zajistili jsme u zřizovatele dezinfekci prostor ozónem, 2. – 3. 10. 2020
  4. Kroužky – budou probíhat také za hygienických pravidel – děti se potřebují socializovat po dlouhé pauze a kroužky jsou méně početné nebo budou probíhat venku za příznivého počasí, tělocvičny budou také pravidelně dezinfikovány
  5. Bakalář – Komens – nutno sledovat rodiči tuto aplikaci pravidelně kvůli informacím, stejně tak i webové stránky školy. Ostatní informace budete dostávat prostřednictvím elektronických ŽK, mladší žáci mají stále sešit na sdělení rodičům.
  6. ISIC karty – do konce září přijímáme ještě přihlášky, vyřizuje ŘŠ, informace u TU

 

Vážení rodiče, situace se může rázem změnit a my budeme třeba muset jít do karantény. Všichni si přejeme, aby se již nevrátila situace, která propukla v březnu. V tom si ale musíme vzájemně pomáhat.  Veďte doma děti k zodpovědnému přístupu a chování.

Děkujeme

Za ZŠ BV ředitelka K. Machová