Vánoční jarmark s dílničkami

V uplynulých vánočních svátcích se v naší škole konal tradiční vánoční jarmark. V úvodním vystoupení zpívali a recitovali žáci 2., 3., 4. a 9. ročníků. Program pokračoval tanečním vystoupením Tanečků školní družiny. Rodiče své děti podpořili nákupem ručně vyrobených ozdob a dárečků a poseděli v kavárně 9.B u kávy a dobrého cukroví. Nechyběly ani momentky u společného školního projektu Andělská křídla, do něhož každý žák školy vytvořil své vlastní pírko. Pro kreativní děti byly připravené dílničky, kde si děti vyrobily drobné dekorace. Děkujeme všem, kteří společně s námi strávili příjemné adventní odpoledne v pohodové rodinné atmosféře a těšíme se na příští setkání.

Mgr. Lucie Kleprlíková