Vítání cykloobčánků

Městská část Praha 14 a Městská policie hlavního města Prahy
vás zve na Vítání cykloobčánků.