Školní družina na oslavách Dne Země 2023

Dne 20. 4. 2023 se celá školní družina zúčastnila tradiční eko-výchovné akce pořádané MČ Praha 14 na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Děti nejen soutěžily a plnily úkoly s ekologickou tématikou, ale také pomohly s doprovodným programem.

Děkujeme dětem z 1. oddělení a paní vychovatelce Zlatuši Meyerové za veselý taneček, který sklidil bouřlivý potlesk. Potom přišel na scénu taneční tým naší družiny s paní vychovatelkou Němcovou, celkem 45 tanečnic a jeden tanečník. Skvělé vystoupení s největším počtem vystupujících, prostě perfektní reprezentace školy.

Moc jsme si odpoledne užili a těšíme se na další akce pořádané MČ Praha 14.