Vyhodnocení zapojení školy do kampaně Recykluj mobil

Naše škola se aktivně zapojila do kampaně pro recyklaci mobilních telefonů, která proběhla v termínu od 20. 4. a trvala do 5. 6. 2023.

Do sběrného zeleného boxu bylo odloženo celkem 17 mobilních telefonů. V kategorii zapojených škol, se při tomto počtu nasbíraných mobilů, umístila naše škola na 1.místě. Pro nejlepší zúčastněné žáky je nachystaná sladká odměna.

Děkujeme všem, kteří do sběrného boxu nepotřebný mobil odložili a tím udělali i něco navíc pro životní prostředí!

Ing. Iveta Vávrová

školní koordinátor kampaně