ODKLADY - MATEŘSKÁ ŠKOLA

Registrační čísla žadatelů, kterým bylo odloženo zahájení PŠD o jeden školní rok s plněním v mateřské škole:

24004
24011
24022
24023
24077
24096
24103
24215

Zákonní zástupci uvedených žadatelů si mohou vybrat Rozhodnutí o OPŠD 29. 4. 2024 od 16 do 18 hodin, nebo kterýkoli následující pracovní den mezi 7:40 a 8:00 u zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Z. Kafkové.

Žadateli 24104 bude povolen odklad PŠD po dodání potřebných podkladů.

ODKLADY - PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Registrační čísla žadatelů, kterým bylo odloženo zahájení PŠD o jeden školní rok - přijatých do přípravné třídy ZŠ Bří Venclíků:

24094
24098
24040
24076
24063
24059
24047
24010
24097
24058
24055
24069
24039

24071

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, aby co nejdříve zaslali e-mail na zuzana.kafkova@zsvencliku.cz a potvrdili nástup jejich dítěte do naší školy, nebo naopak žádost o přijetí zrušili. Potřebujeme co nejdříve získat přehled o obsazených místech, abychom mohli případně uspokojit další zájemce o přijetí.

 

Žadatel 24306 bude zařazen do seznamu čekatelů po dodání potřebných podkladů.

PRVNÍ TŘÍDA

Registrační čísla žadatelů přijatých do 1. třídy:

24001 24041 24014 24227
24003 24042 24019 24214
24005 24046 24065 24070
24006 24048 24068 24305
24007 24049 24072 24307
24008 24050 24074 24002
24009 24051 24075 24018
24012 24311 24078 24033
24013 24053 24079 24035
24015 24054 24093 24036
24016 24312 24101 24045
24017 24057 24102 24099
24020 24060 24105 24044
24034 24066 24106 24043
24037 24067 24213 24064
24038 24212 24229 24308
24073 24228 24230 24021

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, aby co nejdříve zaslali e-mail na zuzana.kafkova@zsvencliku.cz a potvrdili nástup jejich dítěte do naší školy, nebo naopak žádost o přijetí zrušili. Potřebujeme co nejdříve získat přehled o obsazených místech, abychom mohli případně uspokojit další zájemce o přijetí.