Od 4. 1. 2021 se opět mění rozvrh a způsob výuky a to následujícím způsobem: 0. - 2. ročník - pokračuje výuka, školní jídelna i školní družina dle prosincového režimu. 3. - 9. ročník přechází od 4. 1. 2021 na distanční výuku dle pokynů jednotlivých vyučujících. Školní jídelna a školní družina je pro tyto žáky mimo provoz. V případě nutnosti se obracejte na třídní učitele a jednotlivé vyučující prostřednictvím aplikace Bakaláři, Google Classroom nebo e-mailem.