Doporučujeme se předem objednat prostřednictvím rezervačního systému RESERVANDO https://zsvencliku.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2023-04.
U zápisu je třeba doložit:
dítě - totožnost (pas), platnost víza (pas), místo pobytu (kupní smlouva, nájemní smlouva, čestné prohlášení pronajímatele)
zákonný zástupce - totožnost (pas, průkazka pobytu)