Zapojení školy do kampaně – Recykluj mobil!

Naše škola se aktivně zapojila do kampaně pro recyklaci mobilních telefonů a tím i předcházení vzniku závažného odpadu. Každý, kdo se chce zbavit nefunkčního a nevyužívaného mobilu, může tento mobil odložit do sběrného zeleného boxu vedle vrátnice. U mobilů vhodných pro opětovné použití proběhne smazání dat pomocí certifikovaných softwarů. Veškeré informace, jak s mobilem před vložením do sběrného boxu naložit, jsou vyvěšeny přímo u sběrného boxu a taky na stránkách naší školy.

Kampaň již započala a potrvá do 5. 6. 2023.

Pojďme udělat něco navíc pro životní prostředí!

Ing. Iveta Vávrová

školní koordinátor kampaně