Florbal - Prague Tigers, z.s.


Florbal

Prague Tigers, z.s.

  • webová stránka: https://www.praguetigers.cz/s/22-krouzky.html
  • kontaktní osoba: Lucie Köhlerová
  • email: sekretar@praguetigers.cz
  • tel: 731 911 103

Zvláště v mládežnických kategoriích vidíme velký potenciál. Proto také od roku 2010 spolupracujeme se základními školami. Namátkou ZŠ Generála Janouška na Černém Mostě, ZŠ Novoborská na Proseku, ZŠ Jirny a ZŠ v Zelenči, kde budujeme to, co chceme nazývat „florbalová ZŠ“. Naší snahou je pomocí systému kroužků a tréninků zorganizovat komplexní přípravu dětí. Pomáháme dětem budovat jejich osobnost a zároveň je vedeme k určitým hodnotám jako je čestnost, respekt, smysl pro hranice a zdravé sebedůvěře. To se nám daří, i díky licencovaným a průběžně školeným trenérům.

Cílem florbalového kroužku je v dětech budovat smysl pro týmovou spolupráci, rozvíjení a osvojení pohybových vzorců, a koordinace formou her. Chceme v dětech probudit radost z pohybu, který si ponesou po zbytek svého života.

Tohle všechno nabízíme na Vaší škole. Unikátnost vidíme v tom, že nemusíte nikam dojíždět. Jediné, co je potřeba udělat, tak se přihlásit pomocí přihlášky viz. níže.