Stávající žáci 2. – 9. ročníku.

Příchod 7:40 – 7:55, konec vyučování 8:45. Výdej obědů 10:30 – 11:30.

Při vstupu do školy je povinná dezinfekce rukou. Roušky podle současného doporučení nejsou povinné, každý žák ale bude mít stále při sobě jednu hygienicky zabalenou roušku pro případ změny situace. Prohlášení o bezinfekčnosti není nutné. Přezouvání je povinné od 3. 9. Další informace k zahájení školního roku dostanou žáci od svých třídních učitelů.

 

Noví žáci 2. – 9. ročníku

Příchod 7:40 – 7:45.

Příchod do školy bočním vchodem (ředitelství školy), kde si žáka vyzvedne příslušný třídní učitel. Další pokyny jsou stejné jako pro ostatní žáky.

 

Žáci 0. a 1. ročníku

Příchod 7:50 – 8:00, sraz u školního hřiště s prolézačkami.  

Přípravný ročník si vyzvedne třídní učitelka  a proběhne seznámení a informační schůzka.

Prvňáčci budou mít slavnostní přivítání a rozdělení do tříd na školním hřišti, doporučujeme tedy teplejší oblečení. Pouze v případě vytrvalého hustého deště proběhne zahájení v tělocvičně. Pro tento případ upozorňujeme na povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušky při akcích nad 100 účastníků! Bez roušky se nebudete moci zahájení zúčastnit.

Po dobu seznamování dětí ve třídách čekají rodiče venku. Poté třídní učitelky přivedou děti ven a následuje třídní schůzka, na které bude umožněna účast pouze jednomu zástupci z rodiny. Ostatní odcházejí s dítětem domů. Pokud je s dítětem pouze jeden doprovod, čeká dítě na skončení třídní schůzky ve školní družině.