Vážení rodiče a žáci 2. stupně,

od 8. 6. 2020 bude naše škola otevřena i pro 2. stupeň. Budou probíhat konzultace podle předem stanoveného časového harmonogramu. Každý učitel vám nabídne konzultační hodiny, na které budou žáci chodit v 15ti členných skupinách nebo individuálně. Před nástupem do školy je potřeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - v papírové podobě k dispozici v kanceláři školy, k tisku zde: www.msmt.cz/file/52769 .  Bez tohoto prohlášení žák nebude vpuštěn do budovy školy. Během posledního červnového týdne budete také odevzdávat učebnice a školní pomůcky a dostanete vysvědčení. Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno a školní rok bude ukončen již v pátek 26. 6. Informace budou následovat podle aktuální epidemiologické situace.