Vážení rodiče,

v letošním školním roce jednotné přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021  vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělávání šestiletých a osmiletých gymnázií.

Podrobnější informace o zasílání pozvánek k přijímacímu řízení, jejich průběhu, vyhodnocení a odevzdání zápisového lístku najdete zde: 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

 

Mgr. Marcela Vydrová  - výchovný poradce