Balíček okamžité podpory Pražanům

Magistrát hl. m. Prahy ve svém usnesení z Rady HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 rozhodl o přijetí opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti formou opatření, na která lze žádat příspěvek.

Základními opatřeními jsou (Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023)

  • stravování (prominutí úplaty)
  • družiny a kluby (prominutí úplaty)

Zvláštním opatřením, na které lze žádat příspěvek je (Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023):

  • Fond solidarity (do výše 600 Kč např. na úhradu školy v přírodě, lyžařského výcviku apod.)

O příspěvek lze žádat na předepsaném formuláři (oba výše zmíněné jsou níže ke stažení) za splnění stanovených podmínek pro dítě, které má trvalé bydliště na území hl. m. Prahy. Základní podmínky pro podání žádosti jsou tyto (musí být splněna alespoň jedna z podmínek):

  • domácnost pobírá příspěvek či doplatek na bydlení
  • domácnost pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • domácnost pobírá příspěvek na dítě
  • domácnost pobírá dávky pěstounské péče
  • domácnost čelí exekuci nebo insolvenci
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč na osobu a den.

Žádost lze podat pouze osobně na sekretariátu ZŠ Bří Venclíků za dítě, které školu navštěvuje. Žádosti podávejte v termínu do 14. října 2022 vždy od 8:00 do 13:00 na předepsaném, řádně vyplněném formuláři. V případě, že bude vaší žádosti vyhověno, bude opatření platit pro celé období školního roku 2022/2023. Poslední termín pro podání žádost je 14. října 2022 v 15:00. Pro žádosti podané v tomto termínu začíná možnost čerpání příspěvku od 1. listopadu 2022. V ojedinělých případech lze podávat žádosti i po 14.10. 2022. V tomto případě čerpání příspěvku začíná od 1.1. 2023.

Před podáním žádosti si prosím pozorně pročtěte veškeré přiložené dokumenty.


 

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

Usnesení č. 2386 RHMP ze dne 5. 9. 2022